poniedziałek, 8 lipca 2024 14:12

60-lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Podstolicach

Autor Artykuł sponsorowany
60-lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Podstolicach

29 czerwca 60-lecie powstania świętowało Koło Gospodyń Wiejskich w Podstolicach. W uroczystości wzięli udział starosta Roman Ptak i wicestarosta Ewa Ptasznik.

W podstolickich obchodach, które zorganizowano w remizie miejscowej OSP udział wzięło wielu zaprzyjaźnionych gości. Obecny był Marszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, burmistrz Wieliczki Rafał Ślęczka i wiceburmistrz Lucjan Rówiński. Życzenia jubilatkom złożyli starosta wielicki Roman Ptak i wicestarosta Ewa Ptasznik. Nie zawiodły przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z Brzegów, Kokotowa, Grabi, Lednicy, Mietniowa, Sułkowa, Czarnochowic, Koźmic Wielkich, Byszyc, Choragwicy, Janowic, Węgrzc Wielkich, Gołkowic, Sygneczowa i Gorzkowa. 60-lecie KGW z gospodyniami z Podstolic świętowali radni Ludwik Gawor i Daniel Lennik, Elżbieta Sendor z LGD, komendant OSP w Podstolicach Kazimierz Pietrzyk, kapelmistrz Orkiestry Dętej Podstolice Piotr Gawor oraz przedstawiciele wielickich instytucji.

Jubileusz KGW Podstolice

Opublikowany przez Koło Gospodyń Wiejskich Podstolice Sobota, 6 lipca 2024

Historia Koła Gospodyń Wiejskich w Podstolicach sięga drugiej połowy lat 40-tych i początku lat 50-tych ubiegłego stulecia, kiedy to gospodynie z Podstolic utworzyły Zrzeszenie Gospodyń Wiejskich. Ich główną motywacją była chęć współpracy dla dobra ogółu mieszkańców wsi oraz kultywowanie miejscowych tradycji. Równocześnie gospodynie zabiegały o utworzenie przedszkola dla lokalnych dzieci, co ostatecznie udało się zrealizować.

W latach 60-tych z inicjatywy podstolickich gospodyń w gromadzkich dożynkach w Sygneczowie udział wzięły dziewczęta z Podstolic, które wręczyły ówczesnemu dyrektorowi Kopalni Soli w Wieliczce wieniec dożynkowy, wykonując przyśpiewki ułożone specjalnie na tę okazję przez Anielę Koczarę z Sygneczowa. Dziewczęta te do dzisiaj są członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich, które ludowe tradycje i zwyczaje przekazują kolejnym pokoleniom mieszkańców Podstolic. W kolejnych latach gospodynie wciąż angażowały się w przygotowania lokalnych uroczystości; wraz z komitetami społecznymi organizowały zabawy ludowe, festyny, wiejskie dożynki, a także „Tradycyjny opłatek” i „Święcone jajka”.

Potrzeba kultywowania obrzędów przekazywanych z pokolenia na pokolenie sprawiła, iż w początku lat 80-tych podstolickie gospodynie wznowiły działalność Koła; powołano zarząd i nową przewodniczącą – Władysławę Sargę. Gospodynie ponownie czynnie włączyły się w życie kulturalne i społeczne swojej miejscowości. Organizowały kursy gotowania i pieczenia, kroju i szycia oraz szydełkowania i robienia na drutach. Wspólnie z komitetem budowy szkoły oraz budowy sieci gazociągowej w okresie Świąt Bożego Narodzenia obchodziły z kolędą miejscowe domy.. Brały również udział w organizowaniu dożynek wiejskich i gminnych oraz licznych uroczystości kościelnych.

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Podstolicach od kilkudziesięciu lat aktywnie uczestniczą w życiu lokalnej społeczności. Są organizatorkami i uczestniczkami wielu wydarzeń kulturalnych zarówno w rodzimej miejscowości jaki i w Gminie Wieliczka.

Do dnia dzisiejszego panie z Koła uczestniczą w wydarzeniach organizowanych przez Wielickie Centrum Kultury: finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Przeglądach Potraw Regionalnych oraz spotkaniach z cyklu „Smakowite Czwartki” i „Słodkie Wtorki”. Prezentują własny wypiek wiejskiego chleba, ciast i ciasteczek oraz tradycyjne dania polskiej kuchni wiejskiej.

Za całokształt pracy, kultywowanie tradycji kulinarnych jak również zwyczajów związanych z obrzędami nawiązującymi do Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy członkinie Koła wielokrotnie zdobywały dyplomy oraz nagrody pieniężne i rzeczowe.

Na przestrzeni tych lat zmieniało się kierownictwo w Kole; Władysławę Sargę zastąpiła Grażyna Chlebda, a obecnie funkcję przewodniczącej pełni Józefa Sikora.

inf. Wielickie Centrum Kultury, fot. Powiat Wielicki

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka