poniedziałek, 26 października 2020 18:50

75 tys. zł dla gminy Borzęcin na komputery do zdalnej nauki

Autor Mirosław Haładyj
75 tys. zł dla gminy Borzęcin na komputery do zdalnej nauki

Blisko 75 tysięcy złotych pozyskała gmina Borzęcin z programu „Zdalna Szkoła +” na zakup komputerów do zdalnego nauczania dla uczniów i nauczycieli szkół.

Dzięki przyznanej dotacji zakupiono 33 laptopy, które w dniu 14 października br. trafiły do poszczególnych placówek oświatowych. Program „Zdalna Szkoła +” jest kontynuacją programu „Zdalna Szkoła”, w ramach którego w kwietniu br. do uczniów z gminy Borzęcin trafiło 41 laptopów zakupionych za kwotę 60 tysięcy złotych.

– Komputery mają służyć do powszechnej obecnie, w związku z pandemią COVID-19 zdalnej nauki on-line. O ich dystrybucji w szkołach decydują dyrektorzy, którzy mają wiedzę kto najbardziej potrzebuje wsparcia i komu należy wypożyczyć zestaw komputerowy

– mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Zgodnie z przyjętą w ramach tego programu metodologią podziału środków, wysokość pomocy jaka jest przyznawana gminom, zależy od liczby uczniów, liczby rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie gminy oraz liczby mieszkańców.

Inf. i foto: UG Borzęcin

Brzesko

Brzesko - najnowsze informacje