środa, 18 marca 2020 20:32

756 tys. zł dla dąbrowskiego szpitala w związku z koronawirusem

Autor Marzena Gitler
756 tys. zł dla dąbrowskiego szpitala w związku z koronawirusem

Radni Powiatu Dąbrowskiego przeznaczyli dodatkowe środki na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do opieki nad chorymi na COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV2. To dotacja z budżetu państwa, przekazana przez wojewodę małopolskiego.

We wtorek, 18 marca w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się XIV posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne, panujące obecnie w Polsce, starosta dąbrowski Lesław Wieczorek podjął decyzję, aby w sesji uczestniczyli wyłącznie radni powiatowi. Do porządku obrad wprowadzono zmiany, które pozwoliły ograniczyć czas trwania posiedzenia.

W ramach wolnych wniosków poruszano temat zachorowań na wirusa COVID-19. Radni zwrócili się z apelem do mieszkańców powiatu, aby zachowali szczególną ostrożność w obecnym czasie.

Rada Powiatu Dąbrowskiego podjęła uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2020 rok, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2019-2029, określenia rodzaju świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz  w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie Powiatu Dąbrowskiego.

Radni podjęli również uchwałę w sprawie przekazania 756 059 zł dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego dla realizacji zadań związanych z zapobieganiem choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV2. Źródło finansowania dotacji stanowią środki z Budżetu Państwa przyznane w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu przez Wojewodę Małopolskiego.

Dąbrowski szpital, w którym w osobnym budynku funkcjonuje Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla dorosłych, jest jednym z siedmiu szpitali w Małopolsce, gdzie można zgłosić się z podejrzeniem koronawirusa.

W sumie w związku z koronawirusem małopolskie szpitale, w których funkcjonują oddziały zakaźne, otrzymają prawie 7,5 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa. Środki te zostaną wykorzystane m.in. środków do intensywnej terapii (ponad 4 mln zł), środków do ochrony osobistej (1,3 mln zł) czy dezynfekcji (ok. 1,5 mln zł).

koronawirus najnowsze informacje

Dąbrowa Tarnowska - najnowsze informacje