niedziela, 8 września 2019 08:22

8. 9. i 10. spotkania „Wieliczka-Wieliczanie” Bis!

Autor Marzena Gitler
8. 9. i 10. spotkania „Wieliczka-Wieliczanie” Bis!

28 sierpnia w Wieliczce, w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. Powstania Warszawskiego 1,  w sali „Magistrat” Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW),  zorganizowało 8. spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! pt. „Świat pszczół i innych zapylaczy dla zdrowia wieliczan”.

Spotkanie odbyło się pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka, przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Wieliczka, Fundacją Pomóżmy Pszczołom z  Niepołomic, Kołem Pszczelarzy w Wieliczce. Prowadziła je Jadwiga Duda, prezes Stowarzyszenia „KPW”. Prelekcje wygłosili: Adam Czajczyk, prezes Koła Pszczelarzy w Wieliczce – „Okoliczności powstania organizacji pszczelarskich”  (opracował Tadeusz Domoń, pierwszy prezes Koła Pszczelarzy w Wieliczce). „Działalność Koła Pszczelarzy w Wieliczce przy Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Krakowie w latach 2001-2019”, Aldona Maria Pawłyk, prezes Fundacji Pomóżmy Pszczołom, członek „KPW”  – „Działalność Fundacji Pomóżmy Pszczołom – Projekt „Świat pszczół i innych zapylaczy – żyją wśród nas” realizowany w 2019 r.  przy wsparciu finansowym Województw Małopolskiego”, inż. Igor Pawłyk,  Mistrz Pszczelarstwa, członek: Polskiego Związku Pszczelarskiego,  Komisji Hodowlanej w Wojewódzkim Związku Pszczelarskim w Krakowie i Zarządu Koła Pszczelarzy w Niepołomicach, hodowca, publicysta – „Świat pszczół i innych zapylaczy -  żyją wśród nas  i dbają o nasze zdrowie”. Państwo Pawłykowie pokazali zebranym film o działalności Pasieki Carnika w Zagórzu,  ul i pracę w nim rodziny pszczelej, produkty pszczele omawiając ich znaczenie dla naszego zdrowia: Prelekcje uzupełnili: Tadeusz Domoń prezentując fotografie z „Miodobrania” w Wieliczce w 2010 r., Bolesław Gakan, były prezes Koła Pszczelarzy w Wieliczce, Stefan Kisielowski.

W spotkaniu uczestniczyło 36 osób, w tym grupa członków Koła Pszczelarzy w Wieliczce, a wśród nich był także były prezes Piotr Zemełka, osoby z Zarządu Koła i licznie członkowie KPW.  Fundacja Pomóżmy Pszczołom przyjmuje zaproszenia na takie spotkania pod adresem: visualmail41@gmail.com i telefonem: 12 2505080.

Zapraszamy na kolejne spotkania z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis!  we wrześniu w  sali „Magistrat”, w środy  o godz.16.00- tej na: 9. spotkanie 18.09. b.r. pt. „Żołnierze niezłomni „Wyklęci”: Józef Mika, Franciszek Mróz i inni.” Prelekcje na ten temat wygłosi Apolonia Ptak rodem z  Jankówki,  emerytowana nauczycielka, prozaiczka, reportażystka, poetka, członkini Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddział w Krakowie, autorka 10 książek,  w tym „Prawem wilka”  (1995 r.). Jej wystąpienie ubogaci  aktor Włodzimierz Chrenkoff,  czytając fragmenty książki pt. „Ślad” jej autorstwa.

25 września odbędzie się 10 spotkanie „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! na temat „Zioła i ich zastosowanie w życiu codziennym. Sól i zioła dla zdrowia wieliczan”. Prelekcje wygłoszą: Halina Pracuch, emerytowana nauczycielka biologii i przyrody ze specjalizacją botanika -systematyka roślin, członek KPW –  „To i owo o ziołach dla zdrowia i urody”; Bożena Maria Gielarowska z  „Akademii Tradycji” w Piekarach k. Krakowa  – „ Zioła i ich zastosowanie w życiu codziennym”, przedstawicielka Kopalni Soli „Wieliczka”- „Sól i zioła dla zdrowia wieliczan". Spotkania są otwarte i może w nich uczestniczyć każdy zainteresowany. Zapraszamy do udziału w nich. Uczniowie za udział w spotkaniu otrzymują od KPW karnety pt. „Lekcja w Magistracie”

Opracowała Jadwiga Duda

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje