środa, 25 stycznia 2023 14:55

Afera z wynagrodzeniami kontrolerów biletów. Miasto odcina się od problemów spółki

Autor Marzena Gitler
Afera z wynagrodzeniami kontrolerów biletów. Miasto odcina się od problemów spółki

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie zabrał głos po naszej publikacji dotyczącej problemów z wypłatą wynagrodzeń kontrolerów biletów zatrudnionych przez firmę Rewizor. "ZTP nie ma żadnego wpływu na politykę płacową firmy Rewizor sp. z o.o, tym samym nie odpowiada za działania firmy wobec jej pracowników" - czytamy w oświadczeniu. Miejska instytucja odcina się jednak od działań spółki, która chce zrekompensować sobie straty kosztem pracowników.

ZTP przypomina, że firma Rewizor została wyłoniona w przetargu, którego prawidłowość potwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza: "W nawiązaniu do ostatnich doniesień medialnych dotyczących firmy Rewizor sp. z o.o. wykonującej dla Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie usługę kontroli biletowej w pojazdach Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK). Chcemy podkreślić, że ww. firma została wyłoniona w drodze publicznego przetargu, a prawidłowość jej wyboru została potwierdzona orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej (KIO)."

Jak przypomina ZTP postępowanie przed KIO toczyło się w wyniku wniesionego odwołania przez Zakłady Wielobranżowe „Renoma” Sp. z o.o., które zajmowały się kontrola biletów w krakowskim MPK od 2016 roku do końca lutego ubiegłego roku.

ZTP przypomina też, że jego zadaniem jest kontrola wywiązywania się przez nową spółkę - Rewizor sp. z. o.o., która od marca 2022 przejęła funkcję sprawdzania biletów z umowy z miastem. Jak podkreśla "zapisy umowy zostały wypracowane na podstawie wieloletniego doświadczenia w zakresie kontroli biletów, tak aby jakość usługi była realizowana na najwyższym poziomie".

ZTP informuje, że Rewizor nie zawsze wywiązywał się z umowy i musiał płacić kary umowne. "W rezultacie, w związku z ujawnionymi uchybieniami w realizowaniu zapisów umowy, (w  szczególności w okresie od sierpnia do października ubiegłego roku), ZTP zgodnie z zapisami umowy naliczył spółce Rewizor kary. W związku z naliczeniem kar umownych, prowadzimy postępowanie wyjaśniające, którego celem jest ostateczne podjęcie decyzji o wysokości kar i ewentualnym poddaniu sporu rozstrzygnięciu przez sąd" - poinformowano.

Miejski zakład odcina się jednak od działań spółki, która chce zrekompensować sobie straty kosztem pracowników. "ZTP nie ma żadnego wpływu na politykę płacową firmy Rewizor sp. z o.o, tym samym nie odpowiada za działania firmy wobec jej pracowników. Zarząd Transportu Publicznego wyraża jednak swoje głębokie niezadowolenie i nie zgadza się, aby poprawa wykonywania przedmiotu wiążącej strony umowy zauważalna w ostatnich tygodniach, odbywała się kosztem kontrolerów biletów, których jak pokazały ostatnie tygodnie, praca nie jest najłatwiejsza i często są narażeni na przemoc. Nasz urząd nie może jednak ingerować w wewnętrzne sprawy spółki, w tym wynikające z zawieranych przez tę firmę umów z kontrolerami biletów. Należy wskazać, że w zakresie umów o pracę i ewentualnych uchybień Pracodawcy wobec Pracowników właściwym organem w tej sprawie na mocy obowiązujących przepisów prawa jest Państwowa Inspekcja Pracy, ewentualnie spory wynikające z tych umów są rozstrzygane przez właściwe sądy" - podsumowuje ZTP.

Przypomnijmy, do naszej redakcji zgłosili się pracownicy Rewizora, zarówno pracujacy na umowach o pracę jak i na zleceniach, którzy poinformowali, że spółka chce im niesłusznie obciąć wynagrodzenia za grudzień. Niektórzy stracili nawet kilka tysięcy złotych, a wszyscy pracownicy - jak oszacowali nasi rozmówcy - którym nie wypłacono należnych ich zdaniem wynagrodzeń, stracili nawet 150 tys. zł.

Pracownicy do tej pory nie dostali wypracowanych wypłat (chodzi o premię, stanowiącą ważną część wynagrodzenia). Sprawą zainteresowali posłankę Darię Gosek - Popiołek, która poinformowała naszą redakcję, że podejmie interwencję poselską w Rewizorze.

fot. ZTP Kraków

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka