sobota, 7 grudnia 2019 14:10

Aglomeracja Oświęcimska coraz większa!

Autor Anna Piątkowska-Borek
Aglomeracja Oświęcimska coraz większa!

Miasto Oświęcim, Gmina Oświęcim i Gmina Chełmek podpisały deklarację współpracy na rzecz tworzenia projektu pn. „Aglomeracja Oświęcimska”.

W czwartek 5 grudnia deklarację współpracy podpisali: Prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut, Wójt Gminy Oświęcim Mirosław Smolarek oraz Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus. Tym samym do Aglomeracji Oświęcimskiej, utworzonej w marcu tego roku przez Gminę i Miasto Oświęcim, dołączyła miejsko-wiejska Gmina Chełmek.

– Kiedy ta inicjatywa powstała, ucieszyłem się, że prezydent Oświęcimia przyjął rolę lidera powiatu oświęcimskiego, proponując współpracę na szerszym forum pomiędzy gminami. To jest dzisiejsze wyzwanie i warto podejmować takie inicjatywy zwłaszcza przed następną perspektywą naboru środków unijnych, która niebawem się rozpocznie – mówił Andrzej Saternus, burmistrz Chełmka

Partnerska współpraca obejmie wszystkie sfery, w których może ona być pożyteczna dla mieszkańców.

– Zmiany w naszym kraju prowadzą do tego, że stajemy się administratorami w swoich gminach – powiedział wójt Mirosław Smolarek. – A nam zależy na inicjowaniu tego, co dzieje się w naszych gminach, w naszym regionie. Nie tylko na wypełnianiu tego, co mamy zalecone „z góry”. Chcemy być kreatorami działania na naszym terenie i po to właśnie podpisujemy tę deklarację. Jestem dumny, że mogę to zrobić z Panem Burmistrzem i z Panem Prezydentem – dodał.

Gminy te leżą w najbliższym sąsiedztwie i będą współpracować na takich polach, jak np.: kultura, oświata, ochrona środowiska, ochrona powietrza, ochrona zdrowia oraz przygotowanie i realizacja wspólnych projektów z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych.

– Mając na uwadze poprawę jakości życia mieszkańców Miasta Oświęcim, Gminy Oświęcim oraz Gminy Chełmek, a także zwiększenie aktywności w obszarze współdziałania samorządów, strony zadeklarowały wolę współpracy na rzecz tworzenia projektu pn. „Aglomeracja Oświęcimska” na zasadzie partnerstwa – podaje Urząd Miejski w Chełmku.

Do tego dochodzi łączenie sił w zmaganiu się z problemami, jakie dotkliwie dotykają region. Chodzi m.in. o szukanie nowych rozwiązań dla infrastruktury drogowej, ponieważ drogi prowadzące przez miejscowości z terenu trzech gmin, które podpisały deklarację, stają się coraz bardziej trasami tranzytowymi zwiedzających i turystów.

– Ogromnym wyzwaniem jest zanieczyszczenie powietrza. Działania podejmowane na terenie jednego samorządu nie rozwiązują problemu, bo powietrze nie ma granic – podaje Urząd Gminy Oświęcim. – Integracji potrzebują również oferty inwestycyjne i zabiegi o zewnętrzne źródła finansowania dla przedsięwzięć gospodarczych. Wskazana jest też współpraca w rozwijaniu obiektów i programów, które służą rekreacji i masowemu sportowi – dodają urzędnicy.

Nie bez znaczenia pozostaje kwestia pozyskania środków unijnych na ważne dla mieszkańców zadania.

– Stoimy przed nowym okresem programowania środków unijnych – powiedział prezydent Janusz Chwierut. – Jednym z kluczowych elementów będzie to, że projekty powinny być kompleksowe, powinny dotyczyć szerszego obszaru. Kilka gmin czy miast będzie składać wspólny wniosek, żeby te pieniądze uzyskać. Między innymi temu nasza inicjatywa ma służyć – podkreślił.

Deklarujące współpracę samorządy chcą zwrócić uwagę na problemy regionu.

– Niebawem się rozpocznie następna perspektywa finansowa – zauważył burmistrz Andrzej Saternus. – Województwo przygotowuje strategię, nie do końca pamiętając o nas. Informacje, które pojawiły się do dzisiaj, ewidentnie pokazują, że Kraków, Tarnów i Nowy Sącz to są dla Małopolski wiodące ośrodki. Musimy budować relacje między gminami po to, żeby nasze bolączki pojawiły się w najbliższej strategii województwa – dodaje.

Jednym z efektów współpracy gminy Oświęcim i miasta jest realizacja projektu Roweru Aglomeracyjnego.

– Jesteśmy na etapie przetargu. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby rowerem aglomeracyjnym można było docierać również do Chełmka, jeśli tylko gmina będzie tego chciała – stwierdził prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut.

Dodatkowo, w ramach działania na rzecz seniorów już od stycznia 2020 osoby starsze z Gminy Chełmek będą mogły skorzystać ze zniżki na pływalni w Oświęcimiu, po uzyskaniu Chełmeckiej Karty Seniora.

fot. UM Oświęcim

Oświęcim - najnowsze informacje