poniedziałek, 15 lutego 2021 12:47

Aglomeracja Sądecka bez Nowego Sącza? Porozumienia wciąż nie ma

Autor Aleksandra Tokarz
Aglomeracja Sądecka bez Nowego Sącza? Porozumienia wciąż nie ma

Utworzenia wspólnej inicjatywy, pod nazwą Aglomeracja Sądecka, chcą Stary Sącz, Nawojowa, Podegrodzie, Łabowa, Piwniczna-Zdrój, Rytro, Łącko, Korzenna, Gródek nad Dunajcem i Łososina Dolna. Ale nie Nowy Sącz. Prezydent Ludomir Handzel chce współpracy, ale w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonowania miasta Nowego Sącza.

Powstanie Aglomeracji Sądeckiej jest odpowiedzią na zaproszenie Sejmiku Województwa Małopolskiego. Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, Wójt Łącka Jan Dziedzina, Wójt Podegrodzia Stanisław Banach, Wójt Korzennej Leszek Skowron i Wójt Nawojowej Stanisław Kiełbasa, wyszli z inicjatywą założenia samorządowego stowarzyszenia. W ramach współpracy samorządy mogłyby pozyskiwać większe pieniądze z Unii Europejskiej na rozwój i realizację wspólnych projektów.

Podczas konferencji, która miała miejsce pod koniec stycznia, samorządowcy podkreślali, że grupa inicjatywna nie uzurpuje sobie prawa do pierwszeństwa. Drzwi stowarzyszenia stoją dla wszystkich samorządów otworem. Naturalnym liderem jest Nowy Sącz jako centrum obszaru funkcjonalnego, ale w związku wszystkie gminy miałyby równe prawa.

Strażacy z Tęgoborzy ratowali w Walentynki. Ściągali … pierścionek z palca!
Często zdarza się, że pierścionek lub obrączka utkną na palcu. Istnieje kilka sposobów, z których można skorzystać, jednak nie zawsze okazują się one pomocne. Do tego dochodzi stres i nie pozostaje nic innego, jak skorzystać z fachowej pomocy. Pierścionek, który utknął na palcu jednej z mieszkanek …

Czasu nie ma jednak zbyt wiele, a gra toczy się o duże pieniądze zewnętrzne. Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął już Strategię Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. Dokument programuje rozwój regionu w ciągu najbliższej dekady. Istotnym elementem uchwalonej strategii jest terytorialne podejście do programowania rozwoju, oparte między innymi o Miejskie Obszary Funkcjonalne (MOF) wokół głównych ośrodków Małopolski. Wśród proponowanych optymalnych obszarów MOF wskazano Nowy Sącz wraz z przyległymi gminami. Gminy z tych obszarów, o ile podejmą oddolną inicjatywę i sformalizują swoją współpracę, będą mogły liczyć na szczególne wsparcie w ramach przygotowywanego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2021-2027 oraz realizacji przygotowanej strategii rozwoju ponadlokalnego w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

- Wiemy jak wiele obszarów problemowych naszej aglomeracji wymaga interwencji: komunikacja, służba zdrowia, ochrona powietrza, gospodarka odpadami, polityka senioralna, wsparcie dla niepełnosprawnych, czy edukacja - podkreśla burmistrz Starego Sącza. -  Stoimy też przed wyzwaniem – jak najlepiej wykorzystać dla Sądecczyzny szanse rozwojowe, które stwarza kolejny okres programowania Unii Europejskiej. Dotyczące chociażby wykorzystania odnawialnych źródeł energii, elektromobilności, innowacyjności i wsparcia rozwoju przedsiębiorczości.  Miasto Nowy Sącz podjęło się wstępnych działań w kierunku określenia tematyki współpracy międzygminnej, proces ten utknął w martwym punkcie. Realnym staje się w tej sytuacji zagrożenie, że na etapie zbliżających się negocjacji kształtu RPO WM 2021-2027 nie będziemy gotowi ani instytucjonalnie ani programowo, do zadbania o właściwe ujęcie interesów gmin aglomeracji sądeckiej w tym podstawowym dla polityki rozwoju naszego obszaru dokumencie.

To już odporność stadna? Zdumiewające wyniki badań u nauczycieli w Muszynie
Czy można już mówić o odporności zbiorowej? Mamy na to kolejny dowód. Badaniom na przeciwciała poddano nauczycieli i pracowników szkół i przedszkoli w Muszynie. Wyniki zaskakują. - Specjaliści od COVID -19 powinni to skomentować i zastanowić się nad prawdziwą strategią walki z koronawirusem i wprow…

Rozwiązanie tego typu jest już prowadzone w Krakowie, gdzie pod nazwą Metropolia Krakowska, funkcjonuje stowarzyszenie samorządów. Pozyskanie środków unijnych możliwe będzie jednak tylko wtedy, gdy gotowa będzie strategia rozwoju ponadlokalnego.

Włodarze dziesięciu gmin odpowiedzieli na zaproszenie burmistrza Starego Sącza do udziału w rozmowach w tym temacie. Zabrakło jednak prezydenta Nowego Sącza, który wysłał własną propozycję statutu stowarzyszenia. Ta jednak jest dla reszty nie do przyjęcia.

Tymczasem do inicjatywy prezydenta Nowego Sącza, czyli Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, dołączyły gminy Chełmiec i Muszyna.

fot. UM Stary Sącz

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje