środa, 14 lipca 2021 06:08

Andrychów: Burmistrz pojechał do Lublina po nagrodę

Autor Mirosław Haładyj
Andrychów: Burmistrz pojechał do Lublina po nagrodę

5 lipca w Lublinie odbył się uroczysty koncert, połączony z wręczeniem Certyfikatów i Znaków Jakości „Samorządowy Lider Edukacji”. Podczas uroczystości zorganizowanej przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC, wyróżniono Gminy, Powiaty i Samorządne Województwa, które wysoki poziom lokalnej polityki oświatowej łączą z nowatorskimi i innowacyjnymi działaniami z obszaru zarządzania publicznego. Wśród nagrodzonych znalazła się Gmina Andrychów.

W związku z Koncertem Finałowym tegorocznej, jubileuszowej 10. edycji Konkursu gratulacje Laureatom i Organizatorom złożyli m.in. prof. Wanda Jarząbek, Wiceprzewodnicząca Rady Naukowej Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, dr Iwona Wieczorek, Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, Senator Joanna Sekuła, Wiceprzewodnicząca Komisji Nauki, Edukacji i Młodzieży Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Senator Wadim Tyszkiewicz, Wiceprzewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP, Posłanka Marta Wcisło oraz Zdzisław Antoń, Przedstawiciel Związku Powiatów Polskich.

W Programie "Samorządowy Lider Edukacji" już po raz dziesiąty Komisja Konkursowa, pod przewodnictwem prof. Dariusza Rotta z Uniwersytetu Śląskiego, wyróżniła najlepsze polskie samorządy, kreujące nowoczesną, nowatorską i efektywną politykę edukacyjną oraz podejmujące skuteczne działania na rzecz rozwoju lokalnej nauki i kultury. –Misją Programu „Samorządowy Lider Edukacji” jest identyfikowanie i promowanie samorządów, które rozwój edukacji traktują jak swój priorytet, podejmują w tej dziedzinie odważne decyzje i nieszablonowe działania, skutkujące podnoszeniem jakości kształcenia oraz wdrażaniem ciekawych rozwiązań oświatowych: w aspekcie programowym, infrastrukturalnym czy kadrowym – tłumaczy Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

W tym roku Certyfikaty „Samorządowy Lider Edukacji” przyznała Komisja Certyfikacyjna w zmienionym, poszerzonym składzie. Dołączyła do niej m.in. prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak - pedagog, długoletni pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego, a obecnie wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, członek Rady Naukowo-Zarządczej European Educational Research Association, członek Rady Naukowej Teacher Educational Policy in Europe oraz pierwszy przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Radzie Naukowej World Educational Research Association. – Pani Profesor jest wybitnym ekspertem, który w swojej pracy naukowej zajmuje się problematyką przywództwa edukacyjnego, edukacją nauczycieli oraz etyką w zawodzie nauczyciela. To niekwestionowany autorytet polskiej edukacji –wyliczał Przemysław Ruta, Sekretarz Konkursu.

Inni eksperci, którzy zasilili w tym roku grono naukowców oceniających samorządy w Konkursie to m.in. prof. Justyna Danielewicz z Katedry Zarządzania Miastem i Regionem Uniwersytetu Łódzkiego, uznana specjalistka w dziedzinie zarządzania miastami i rozwoju lokalno-regionalnego, dr Michał Jaśniok, specjalista z zakresu zarządzania strategicznego, marketingu i politologii oraz praktyk w dziedzinie samorządu, jak również prof. Krzysztof Gajdka z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, specjalista w dziedzinie komunikacji społecznej, który swój dyplom Master of Business Administration zdobył w Wielkiej Brytanii.

Koncert Galowy, na którym wręczono Certyfikaty i Znaki Jakości „Samorządowy Lider Edukacji” odbył się w Lublinie – w nowo oddanej do użytku Sali Koncertowej Zespołu Szkół nr 13 – jednej z najnowocześniejszych tego typu placówek w Europie. W trakcie uroczystości władze Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego zaprezentowały Laureatów, omówiły wyniki oceny w Konkursie, jak również scharakteryzowały model akredytacji, jaki stosowany jest przez Komisję Certyfikacyjną. Gratulacje Laureatom, jak co roku, złożył prof. Dariusz Rott – przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej „Samorządowy Lider Edukacji”, profesor na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, do 2013 roku członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  Następnie Certyfikaty potwierdzające nadanie Znaku Jakości „Samorządowy Lider Edukacji” odebrali Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, Starości i Marszałowie wyróżnionych jednostek, w tym m.in. przedstawiciele Katowic, Gdyni, Lublina, Czeladzi, Aleksandrowa Łódzkiego, Świnoujścia, Wejherowa, Powiatu Kwidzyńskiego, Województwa Mazowieckiego i wielu innych JST z terenu całego kraju.

Burmistrz Tomasz Żak oraz dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty Andrzej Szafrański odebrali dyplom i certyfikat „Samorządowego Lidera Edukacji”/Fot.:  Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
Burmistrz Tomasz Żak oraz dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty Andrzej Szafrański odebrali dyplom i certyfikat „Samorządowego Lidera Edukacji”/Fot.: Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

Wśród wyróżnionych znalazła się także Gmina Andrychów. Burmistrz Tomasz Żak oraz dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty Andrzej Szafrański odebrali dyplom i certyfikat „Samorządowego Lidera Edukacji”. W uzasadnieniu można przeczytać, że nagroda została przyznana za „największy i najbardziej zauważalny dla społeczności lokalnej progres w dziedzinie nowoczesnego zarządzania oświatą od ostatniej certyfikacji w Programie”.

Oprócz Certyfikatów „Samorządowy Lider Edukacji” Organizatorzy Konkursu wręczyli także Wyróżnienia Nadzwyczajne oraz Medale Edukacyjne „Samorządowiec 30-lecia” przyznane z okazji okrągłej rocznicy powołania w Polsce samorządu terytorialnego.

Koncert „Samorządowy Lider Edukacji” prowadzili: prof. Michał Kaczmarczyk, ekspert Komisji Certyfikacyjnej Programu, JM Rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Laureat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców oraz Izabela Kieliś, specjalistka ds. marketingu Konkursu. W części artystycznej wieczoru zaśpiewali: Krzysztof Knapczyk, tenor, absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi, aktor łódzkiego Teatru Muzycznego, Konrad Bilski z Uniwersytetu Ekonomicznego w  Katowicach oraz Magdalena Leśniak z Soul Hunters Gospel Choir.

Fot. i inf.: Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje