czwartek, 27 października 2022 09:30

"Będą mogli czuć się jak u siebie w domu". Koło Miechowa uroczyście otwarto wyjątkowe miejsce [WIDEO]

Autor Norbert Kwiatkowski
"Będą mogli czuć się jak u siebie w domu". Koło Miechowa uroczyście otwarto wyjątkowe miejsce [WIDEO]

Czekano, czekano i się doczekano. 21 października odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich Rodzin w Strzeżowie Drugim.

Wydarzenie odbiło się szerokim echem na całej Miechowszczyźnie i zgromadziło wiele istotnych postaci z całego województwa. W uroczystości otwarcia udział wzięła minister Agnieszka Ścigaj, wicewojewoda małopolski - Mateusz Małodziński, starosta miechowski - Jacek Kobyłka, burmistrz Gminy i Miasta Miechów - Dariusz Marczewski oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego.

Powierzchnia użytkowa Centrum liczy 1 110,89 m2. Budynek zapewnia warunki do dziennego i całodobowego pobytu oraz opieki, nauki i rehabilitacji osobom niepełnosprawnym. Zapewnia dostępność do urządzeń higieniczno-sanitarnych i pomieszczeń socjalno-bytowych zgodnie z wymogami przepisów dotyczących budynków użyteczności publicznej. Pomieszczenia zostały wyposażone w system monitorująco-alarmowy. Infrastruktura i wyposażenie Centrum są w pełni udostępnione osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

Co ciekawe, pierwsze plany o powstaniu tak ważnego miejsca dla całej Miechowszczyzny pojawiły się już w 2014 roku. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 5 616 073,96 zł., z czego 889 786,33 zł pochodziło z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami” obszar E.

Pozostałe źródła finansowania to m.in. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – ponad 3,4 mln zł oraz wkład własny – prawie 1,3 mln zł.

Źródło oraz foto: PSONI Miechów

Miechów - najnowsze informacje

Rozrywka