czwartek, 4 czerwca 2020 19:10

Będzie nowy wóz strażacki

Autor Emilia Gara
Będzie nowy wóz strażacki

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka podpisał umowę z przedstawicielami zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Myślenicach – Śródmieście na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego. Ze strony OSP umowę sygnowali prezes Franciszek Szilder oraz skarbnik Wojciech Olesek.

-  Łączna kwota jaką pozyskaliśmy na zakup nowego samochodu dla naszej jednostki wynosi 760 tys. zł. W ramach podpisanej umowy Gmina Myślenice przekaże na rzecz OSP Myślenice – Śródmieście dofinansowanie w kwocie 300 tys. zł, natomiast pozostałe środki pochodzą z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w kwocie 250 tys. zł oraz z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które przekazały nam 210 tys. zł. Potrzeby każdej jednostki są duże i cieszymy się, że pozyskujemy środki na wyposażenie sprzętowe oraz zakup nowego samochodu – wyjaśnia Roman Ajchler, druh Ochotniczej Straży Pożarnej Myślenice – Śródmieście.

W uroczystym podpisaniu umowy z burmistrzem Jarosławem Szlachetką wzięli udział z ramienia OSP prezes Franciszek Szilder, skarbnik Wojciech Olesek, a także druhowie Roman Ajchler, Tomasz Wałęga oraz Dawid Hodurek. Biuro Zarządzania Kryzysowego UMiG Myślenice reprezentował Jacek Warzecha.

Jednostka OSP z Śródmieścia oprócz  dofinansowania do zakupu nowego wozu strażackiego, otrzymała środki na zakup pompy elektrycznej szlamowej w wysokości 2 850 zł. Przedmiotowe dofinansowanie na zakup sprzętu pochodzi z udzielonej Gminie Myślenice przez Województwo Małopolskie pomocy finansowej dla gmin na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom dotkniętym skutkami powodzi w 2019 roku.

Inf. i fot.: UMiG Myślenice

Myślenice - najnowsze informacje