piątek, 21 lutego 2020 10:16

Białoruś: posłowie do PE złożą wizytę w Mińsku i Grodnie

Autor Tomasz Stępień
Białoruś: posłowie do PE złożą wizytę w Mińsku i Grodnie

Delegacja posłów do Parlamentu Europejskiego spotka się 24-28 lutego z przedstawicielami władz białoruskich, sił politycznych, w tym członków opozycji, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, obrońców praw człowieka, think-thanków i studentów. Posłowie odwiedzą także dwa projekty finansowane przez UE w obwodzie mińskim i grodzieńskim.

Ze względu na sytuację praworządności i praw człowieka na Białorusi Parlament Europejski nie nawiązał formalnie stosunków roboczych ze Zgromadzeniem Narodowym Białorusi. Jednakże w ciągu ostatnich kilku lat można zauważyć znaczące postępy w stosunkach UE-Białoruś.

Tę pozytywną tendencję obrazuje m.in. bardzo ceniony udział Białorusi w wielostronnych formach polityki Partnerstwa Wschodniego, w tym jakościowe i ilościowe zwiększenie wsparcia finansowego i technicznego UE dla Białorusi, a także niedawne porozumienia (jeszcze nie zaakceptowane przez PE) osiągnięte w sprawie ułatwień wizowych i readmisji.

Delegacja Parlamentu Europejskiego ds. stosunków z Białorusią, już w poprzedniej kadencji odbywała podróże do Mińska w duchu „krytycznego zaangażowania”: w czerwcu 2015 roku, lipcu 2017 roku, a na szczeblu prezydium PE - w październiku 2018 roku.

Europa i świat

Europa i świat - najnowsze informacje