czwartek, 4 listopada 2021 12:26

Bieg Niepodległości wystartuje z Równi Krupowej

Autor Edyta Sowa
Bieg Niepodległości wystartuje z Równi Krupowej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do udziału w  VIII zakopiańskim biegu niepodległości. Celem zawodów rozgrywanych pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Zakopane jest upamiętnienie 103 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Bieg odbędzie się na dystansie  5 i 10 km.

CO, GDZIE, KIEDY?

Bieg odbędzie się w dniu 11 listopada 2021 r. w Zakopanem. Wystartuje z Górnej Równi Krupowej (okolice instalacji ZAKOPANE)- godzina 11.30 – start zawodników biegu integracyjnego na dystansie 400 metrów –- godzina 12.00 – Hymn Polski- godzina 12.05 – start zawodników biegu na 5 i 10 km- godzina 12.08 – start zawodników Nordic Walking. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr.4. Zakończenie zawodów zaplanowano na godz. 14.00

DYSTANS

Trasa (pętla) przebiegać będzie: START w pobliżu instalacji ZAKOPANE- Górna Rówień Krupowa - alejki Górnej Równi Krupowej – poniżej ul. Staszica skręt w prawo w Aleje 3 Maja – skręt w lewo (nawrotka) - Aleje 3 Maja - Krupówki – Zamoyskiego - Makuszyńskiego - skręt w prawo w Piłsudskiego - skręt w lewo w Tetmajera - skręt w lewo w Grunwaldzką – skręt w lewo w Makuszyńskiego - skręt w prawo w Piłsudskiego - Sabały - skręt w lewo w Zamoyskiego - Krupówki - skręt w prawo na wysokości banku w alejki Górnej Równi Krupowej – META w pobliżu instalacji ZAKOPANE. Nie wolno skracać trasy biegu, a biegacze na 10 km pokonują pętlę 2 razy, na dystansie 5 km i nordic walking 1 pętla.3. Zmiana dystansu skutkuje bezwzględną dyskwalifikacją uczestnika.

LIMITY I CZAS  


Liczba Uczestników ograniczona została do 900 osób. Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu i marszu wynosi 1,5 godziny, a zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy. Z kolei punkty pomiaru czasu rozmieszczone będą na starcie, trasie i mecie. Ominięcie któregokolwiek punktu kontroli pomiaru czasu spowoduje dyskwalifikację zawodnika

GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ?


Zgłoszeń można dokonywać od dnia 8 października do 8 listopada drogą elektroniczną na stronie internetowej http://www.mosir.zakopane.eu/
Dostępne będą pakiety startowe, które  odbierać można w dniach i godzinach pracy biura w/g regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej w momencie przekroczenia limitu ilości zgłoszonych Uczestników biegu. Pierwszeństwo udziału w biegu mają osoby, które zapisały się i uiściły wcześniej opłatę startową.

OPŁATY

Opłata startowa za udział w biegach i nordic walking wynosi: - dla osób zapisanych do dnia 18 października opłata startowa wynosi 1918 groszy (19,18 zł) - dla osób zapisanych w dniach 19 października - 28 października opłata startowa wynosi 2 x 1918 groszy (38.36 zł)– dla osób zapisanych w dniach 29 października - 8 listopada opłata startowa wynosi 3 x 1918 groszy (57.54 zł)- w biurze zawodów opłata startowa wynosi 75 zł za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która zapisała się przez panel zgłoszeniowy i wniosła opłatę startową. Start zawodników w biegu integracyjnym na dystansie 400 metrów jest bezpłatny!KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

Prawo uczestnictwa w biegu głównym na 10 km mają osoby w wieku 14 lat (urodzone 10.11.2007) i starsze, w biegu na 5 km i nordic walking nie obowiązuje limit wiekowy.
Wszyscy zawodnicy odbierający pakiet startowy są zobowiązani do złożenia deklaracji uczestnictwa w biurze zawodów. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach oraz, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Dla osób zapisanych do biegów w terminie do 25 października 2019 r, organizator zobowiązuje się zapewnić koszulki zgodnie ze zgłoszonym rozmiarem. Po dniu 25 października organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki. Zadeklarowany rozmiar koszulki nie podlega wymianie. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu/Marszu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna.6. W pakiecie startowym uczestnicy zapisani do dnia 25 października otrzymują numer startowy z chipem elektronicznym, agrafki do jego przypięcia i pamiątkową koszulkę techniczną, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal.7. Zawodnicy zobowiązani są do udziału w biegu w otrzymanej od organizatora koszulce okolicznościowej (dopuszcza się start w koszulkach z poprzednich edycji Zakopiańskiego Biegu Niepodległości).

info. UM Zakopane, foto. Pixabay


Podhale

Podhale - najnowsze informacje