piątek, 13 maja 2022 05:30

Biskupice. W Trąbkach powstaje ścieżka rowerowa

Autor Marzena Gitler
Biskupice. W Trąbkach powstaje ścieżka rowerowa

Od kilku miesięcy trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Trąbki i Biskupice (w Gminie Biskupice)”. Inwestycja przewiduje budowę traktu pieszo – rowerowego.

W ramach realizacji zadania przebudowane zostaną  zjazdy do posesji, wymieniona zostanie nawierzchnia drogi, a także wykonane  będzie odwodnienie w postaci kanalizacji opadowej wraz z włączeniem projektowanej kanalizacji do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Według planu prace powinny zostać zakończone  w sierpniu 2022 roku. Całość inwestycji to koszt 4, 5 mln zł, z czego 2,5 mln to dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Inf. i fot. UG Biskupice

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje