środa, 12 czerwca 2019 08:12

Bobowa zmienia zdegradowane tereny. Wiemy, co tam powstanie

Autor Anna Piątkowska-Borek
Bobowa zmienia zdegradowane tereny. Wiemy, co tam powstanie

Gmina Bobowa (powiat gorlicki) realizuje projekt pn. „Rewitalizacja zdegradowanych terenów pokolejowych w Bobowej”.

– Planowane efekty: powstanie wielofunkcyjny plac miejski (z funkcją targowiska miejskiego) do organizowania targów wraz z imprezami towarzyszącymi: wystawienniczymi i artystycznymi przez co nastąpi ożywienie społeczne i gospodarcze zdegradowanych terenów pokolejowych – informuje Urząd Gminy Bobowa.

Koszt zadania to dokładnie 2 474 287,45 zł. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Wkład Funduszy Europejskich to 1 426 494,95 zł.

Gorlice - najnowsze informacje