środa, 15 stycznia 2020 23:06

Brexit: Czy prawa obywateli Unii będą w Wielkiej Brytanii zachowane?

Autor Tomasz Stępień
Brexit: Czy prawa obywateli Unii będą w Wielkiej Brytanii zachowane?

Umowa o Wystąpieniu (pomiędzy Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem) chroni obywateli UE w Wielkiej Brytanii oraz obywateli Wielkiej Brytanii i ich rodzin w innych krajach UE. Zgodnie z jej postanowieniami utrzymane zostaną wszystkie prawa do zabezpieczeń społecznych na mocy prawa UE, a prawa obywateli będą gwarantowane przez cały okres ich życia. Czy są gwarancje, że ta umowa będzie respektowana?

O to właśnie niepokoi się Parlament Europejski. W przyjętej we środę, 15 stycznia rezolucji posłowie podsumowują prawa obywateli w kontekście Brexitu i podkreślają, że ich zgoda na Umowę o Wystąpieniu będzie zależna od "zdobytych doświadczeń i udzielonych gwarancji" dotyczących ich ochrony. Parlament wyraża szczególne zaniepokojenie w związku z podejściem opartym na składaniu wniosków stosowanym w brytyjskim Systemie osiedleńczym, brakiem fizycznych dowodów pozytywnego rozpatrzenia aplikacji dla wnioskodawców oraz jego dostępnością.

Posłowie kwestionują sposób ustanowienia i niezależność brytyjskiego "niezależnego organu" przewidzianego w Umowie o Wystąpieniu stwierdzając, że z zadowoleniem przyjęliby ustanowienie wspólnego mechanizmu kontroli z udziałem Parlamentu Europejskiego i Parlamentu Zjednoczonego Królestwa.

W przyjętym tekście wezwano do rozpoczęcia kampanii informacyjnych mających na celu przygotowanie obywateli i wezwano rządy 27 państw członkowskich UE do przyjęcia spójnych i adekwatnych środków w celu zapewnienia pewności prawnej obywatelom Wielkiej Brytanii przebywającym na ich terytorium.

Rezolucja została przyjęta 610 głosami do 29 przy 68 wstrzymujących się od głosu, po wtorkowej debacie, która koncentrowała się głównie na przyszłości swobody przemieszczania się i ograniczeniu wpływu Brexitu na życie obywateli.

Europa i świat - najnowsze informacje