piątek, 25 września 2020 11:31

Brzesko. Więcej pieniędzy dla strażaków

Autor Emilia Gara
Brzesko. Więcej pieniędzy dla strażaków

Finansowanie OSP to zadanie gmin, ale mimo tego, powiat brzeski stara się dodatkowo wspierać strażaków. Od 2008 roku przeznacza środki finansowe na zakup sprzętu i wyposażenia, umundurowania osobistego oraz urządzeń selektywnego alarmowania.

Jednostki OSP działające w powiecie brzeskim niejednokrotnie udowodniły, że są ważnym wsparciem dla zawodowych strażaków, a duże akcje nie mogą się odbyć bez ich udziału. W dobie koronawirusa pomoc strażaków ochotników jest jeszcze bardziej potrzebna i znacząca, dlatego Powiat Brzeski zdecydował o zwiększeniu dotacji. Dzięki temu jednostki OSP otrzymają dodatkowe fundusze na zakup środków ochrony osobistej oraz niezbędnego sprzętu umożliwiającego działania w strefach zagrożonych COVID-19.W sumie w tym roku Powiat Brzeski przeznaczy na rzecz OSP 70 tys. złotych.

Inf.: SP Brzesko

Fot.: Pixabay

Brzesko

Brzesko - najnowsze informacje