czwartek, 21 stycznia 2021 11:32

Brzeszcze. "Bon żłobkowy" przyjęty! Jak go dostać?

Autor Wiktoria Mitura
Brzeszcze. "Bon żłobkowy" przyjęty! Jak go dostać?

Rada Miejska przyjęła uchwałę dotyczącą „bonu żłobkowego”. To pomoc dla rodzin zamieszkujących teren gminy Brzeszcze. Dzięki niemu możliwe będzie częściowe pokrycie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, klubie dziecięcym, czy opłat za nianie.

"Bon żłobkowy" to pomoc finansowa dla rodzin zamieszkujących gminę Brzeszcze. Bon ten będzie przysługiwać matce lub ojcu dziecka, rodzinie zastępczej, opiekunowi faktycznemu i prawnemu.

Pomoc finansowa dotyczy dziecka do ukończenia 3 roku życia. Wyjątkiem jest, gdy dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola na terenie gminy (wówczas do 4 roku życia).

Zasady przyznawania bonu

Aby dostać bon żłobkowy trzeba spełniać oczywiście pewne warunki. Jest to m.in.:

  • Praca obojga rodziców/opiekunów.
  • Miesięczny dochód na osobę nie może przekroczyć 1922 złotych.
  • Konieczne jest zawarcie umowy ze żłobkiem lub klubem dziecięcym.

"Bon żłobkowy" będzie przysługiwał również rodzinie, w której jeden z rodziców lub oboje nie są zatrudnieni i nie wykonują innej pracy zarobkowej z powodu:

  • niepełnosprawności,
  • pobierania świadczenia pielęgnacyjnego w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny,
  • nauki w systemie dziennym, która uniemożliwia sprawowanie opieki nad dzieckiem,
  • odbywania m.in. stażu, szkoleniach zawodowych, programach mających na celu aktywizację zawodową, przy spełnieniu wyżej wymienionych warunków.

Wysokość „bonu żłobkowego” wynosi 200 zł. Pomoc finansowa będzie przyznawana na maksymalnie rok kalendarzowy.

Składanie wniosku

Wniosek o przyznanie „bonu żłobkowego” będzie trzeba składać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach przy ul. Mickiewicza 6. Placówka ma prawo do żądania od wnioskodawcy zaświadczeń lub dokumentów, które mają wpływ na przyznanie pomocy finansowej.

Pieniądze będą wypłacane na konto bankowe maksymalnie do ostatniego dnia miesiąca.

Oświęcim

Oświęcim - najnowsze informacje