piątek, 6 listopada 2020 14:53

Brzeszcze. Ponad dwa kilometry nowego asfaltu. Ulice Bór i Budy odnowione!

Autor Wiktoria Mitura
Brzeszcze. Ponad dwa kilometry nowego asfaltu. Ulice Bór i Budy odnowione!

Zakończył się remont ponad 2,2 kilometrowego odcinka ulic Budy oraz Bór. Zadanie zrealizowano w ramach przedsięwzięcia "Budowa ścieżki rowerowej związanej z miejscami pamięci KL Auschwitz-Birkenau", współfinansowanego ze środków Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego etap V na lata 2016-2020.

Roboty na odcinku ponad 2,2 kilometra obejmowały m.in. wymianę podbudowy i wykonanie nawierzchni drogi oraz poboczy. Wykonano częściową przebudowę istniejących skrzyżowań. Ważnym elementem była reprofilacja oraz czyszczenie rowów.

Ponadto wyremontowano chodniki, co znacząco podniosło bezpieczeństwo mieszkańców. Inwestycję zakończyło wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w tym wymiana istniejącego oznakowania na nowe oraz dodaniu oznakowania trasy rowerowej.

Koszt robót budowlanych wyniósł 1,448 miliona złotych, z czego kwotę ponad 833 tysiące złotych stanowiły środki pozyskane z budżetu państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego na lata 2016-2020. Wkład własny został sfinansowany ze środków, które Gmina Brzeszcze otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

info i foto: UG Brzeszcze

Zobacz też:

Powiat oświęcimski. Ulica Podlesie w Przeciszowie będzie wyłączona z ruchu
W najbliższy poniedziałek ul. Podlesie w Przeciszowie będzie wyłączona z ruchu. Taka sytuacja potrwa do 13 listopada. W tym czasie planowane jest układanie nowej nawierzchni. 9 listopada planowane jest rozpoczęcie robót związanych z układaniem nowej nawierzchni jezdni na odcinku ul. Podlesie, od s…
Oświęcim

Oświęcim - najnowsze informacje