wtorek, 14 lutego 2023 15:00

Wieliczka. Tu powstanie Hala 100-lecia Towarzystwa Sportowego Wieliczanka

Autor Marzena Gitler
Wieliczka. Tu powstanie Hala 100-lecia Towarzystwa Sportowego Wieliczanka

Pod koniec ubiegłego roku rozpoczęła się realizacja inwestycji pn. „Budowa części dydaktyczno-sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 w Wieliczce”. Wartość inwestycji to 8 931 555,00 zł. Do końca 2023 roku powstanie tu Hala 100-lecia Towarzystwa Sportowego Wieliczanka.

Inwestycja obejmuje budowę budynku dla etapu I tj. część z salami dydaktyczno – konferencyjnymi oraz zapleczem sanitarno-szatniowym.

Kształt budynku to obiekt składający się z 4 połączonych ze sobą prostopadłościanów o zróżnicowanej wysokości. Etap I stanowi prostopadłościan o wymiarach ok. 1590 x 4160 cm i wysokości 847 cm. Natomiast etap II to główna część z halą sportowo-wystawienniczą o wymiarach ok. 3230 x 3480 cm i wysokości 1100 cm oraz bieżnia wystająca poza obręb hali o wymiarach 765 x 3218 x wys. 457 cm i 780 x 1430 x wys. 457 cm. Cały budynek będzie miał wymiary maksymalne 3230 x 9058 cm i wys. 1100 cm.

Tu powstanie Hala 100-lecia Towarzystwa Sportowego Wieliczanka - fot. UMiG Wieliczka

W etapie pierwszym (dwukondygnacyjnym) powstanie część z 8 salami dydaktyczno - konferencyjnymi oraz zapleczem sanitarno-szatniowym (dla etapu II). Dodatkowo w tej części zaprojektowano pokoje biurowe, higienistki, pomieszczenia gospodarcze, techniczne (w tym kotłownię na 1 piętrze), portiernię oraz recepcję, która będzie mogła spełniać funkcję gastronomiczną. Układ komunikacyjny stanowić będzie hall, korytarze, 2 klatki schodowe oraz winda. Wejście główne do budynku będzie od strony południowej, a dodatkowe wejście od strony zachodniej.

inf. i fot. UMiG Wieliczka

Tu powstanie Hala 100-lecia Towarzystwa Sportowego Wieliczanka - fot. UMiG Wieliczka
Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje