wtorek, 20 lipca 2021 19:26

Budowa południowej obwodnicy Wadowic - konsultacje społeczne

Autor Edyta Sowa
Budowa południowej obwodnicy Wadowic  - konsultacje społeczne

Dla wszystkich zainteresowanych budową obwodnicy Wadowic Pracownia Inżynierska KLOTOIDA, działając w imieniu Gminy Wadowice organizuje, w ramach opracowywanego „Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego” prezentacje publiczne rozwiązań projektowych dotyczące przedsięwzięcia pn.: „BUDOWA POŁUDNIOWEJ OBWODNICY WADOWIC W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 28”.

Przez najbliższy tydzień, od 19 - 26 lipca odbędą się konsultacje społeczne, podczas których będzie można zapoznać się z celami i zakresem oraz opisem ww. inwestycji, a także planami sytuacyjnymi wariantów przebiegu trasy drogi.

W najbliższy piątek (23.07) w godz. 14:00-17:00 na Placu Jana Pawła II zorganizowany zostanie specjalny punkt, podczas którego mieszkańcy będą mogli porozmawiać z projektantami inwestycji i na miejscu zapoznać się z materiałami dotyczącymi południowej obwodnicy Wadowic.

Również wnioski, uwagi i zastrzeżenia dotyczące niniejszego przedsięwzięcia, można przesyłać na formularzu ankiety, w terminie do dnia 30.07.2021 r. z dopiskiem „Ankieta dla DK28”:

– pocztą na adres: Klotoida sp. z o.o., sp. kom.; ul.Bochenka 16A, 30-693 Kraków

bądź pocztą elektroniczną na adres: wadowice@klotoida.pl

Przesłane, podpisane i zaopatrzone w adres zwrotny, uwagi, wnioski i zastrzeżenia, zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, zostaną uwzględnione w opracowywanej dokumentacji.

Finalnie zostanie sporządzony raport, który między innymi, zawierał będzie informację o sposobie uwzględnienia zgłoszonych uwag, wniosków i zastrzeżeń. Raport zostanie podany do wiadomości publicznej, w związku z czym na złożone wnioski nie będą udzielane indywidualne odpowiedzi. O miejscu i czasie jego udostępnienia, zainteresowani zostaną powiadomieni na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Wadowice.

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje