sobota, 4 stycznia 2020 09:00

Powiat chrzanowski. Przyjęto budżet na 2020 rok

Autor Głos 24
Powiat chrzanowski. Przyjęto budżet na 2020 rok

Znamy szacowany budżet dla powiatu chrzanowskiego. Radni uchwalili, że w przyszłym roku dochody wyniosą 114 037 883 zł, a wydatki 119 105 577,33 zł

Budżet, jak co roku, został rozdysponowany na kilka zadań. Na realizację tzw. celów majątkowych zaplanowano kwotę 8 268 864,27 zł. Należy do nich m.in. przebudowa dróg, która będzie kosztować łącznie ok. 5 255 694 zł. Co istotne, w tej inwestycji zostały uwzględnione wszystkie gminy powiatu. Zgodnie z planem zatwierdzonym na posiedzeniu Rady Powiatu w przyszłym roku mają zostać wyremontowane drogi w Alwerni, Brodłach, Zagórzu i Gromcu.

W najważniejszych planach inwestycyjnych na rok 2020 radni uwzględnili również rozbudowę i remont boiska wielofunkcyjnego, które znajduje się przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chrzanowie. Koszt tej inwestycji szacowany jest na około 700 000 zł. Dofinansowanie w wysokości 550 000 zł otrzyma również projekt budowy Trzebińskiego Centrum Rozrywki w kwocie 550 000 zł. Znajdą się w nim duże wrotkowisko, a także miejsca przeznaczone do zabawy i edukacji.

Podczas sesji budżetowej radni podjęli również decyzję o sfinansowaniu dokumentacji projektowej ws. budowy kilku nowych obiektów: hospicjum stacjonarnego dla 30 osób, domu pomocy społecznej dla osób starszych oraz domu pobytu dziennego dla 15-30 osób. Wszystkie obiekty zostaną wybudowane w Bolęcinie. Ich łączny koszt to 153 000 zł.

W budżecie powiatu zabezpieczono także wydatki majątkowe w formie dotacji dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. 411 300 zł przeznaczono na realizację programu budowy regionalnej platformy e-zdrowia w chrzanowskiej lecznicy, a 30 000 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala.

Wśród najważniejszych wydatków majątkowych radni uwzględnili jeszcze kwotę 130 000 zł na projekt i wykonanie podziału Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny na dwie osobne placówki opiekuńczo-wychowawcze. Radni przewidują również remont placówek edukacyjnych, w tym Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych, II LO oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Trzebini.

Info: powiat-chrzanowski.pl

Foto: chrzanow.pl

Chrzanów - najnowsze informacje