sobota, 18 stycznia 2020 09:11

Budżet Powiatu Wielickiego 2020 przyjęty

Autor Marzena Gitler
Budżet Powiatu Wielickiego 2020 przyjęty

Rada Powiatu Wielickiego uchwaliła budżet powiatu na 2020 rok. Na 24 radnych obecnych na sesji 16 głosowało za jego przyjęciem, 1 był przeciwny, 7 wstrzymało się od głosu.

Dochody budżety zaplanowano w wysokości 106.177.363,89 złotych, wydatki na poziomie 110.389.153,63 złotych. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 4.211.789,74 złotych.

Projekt uchwały budżetowej otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Komisje stałe w Radzie Powiatu Wielickiego zarekomendowały radnym jego przyjęcie.

W budżecie zarezerwowano środki m.i. na budowę węzła drogowego w Wieliczce w ciągu drogi DK 94 w wysokości 1.000.000,00 złotych, na budowę węzła Niepołomice na odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłem Kraków Bieżanów i węzłem Targowisko kwotę 2.000.000,00 złotych oraz kwotę 11.460.872,00 złotych z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych.

Ważnymi wydatkami inwestycyjnymi pozostają budowa Powiatowego Centrum Wsparcia Społecznego z kwotą 5.370.000,00 złotych, budowa Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce ( przygotowanie dokumentacji) za kwotę 500.000,00złotych, budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce z kwotą 600.000,00 złotych oraz kontynuacja realizacji projektu współfinansowanego ze środków Uni Europejskiej- E-usługi w informacji przestrzennej powiatu wielickiego, na który zostały przeznaczone środki w wysokości 4.104.321,10 złotych.

Wieliczka - najnowsze informacje