czwartek, 2 listopada 2023 13:57

Burmistrz i wiceburmistrz z wyrokiem za budowę szkoły. Będzie apelacja

Autor Marzena Gitler
Burmistrz i wiceburmistrz z wyrokiem za budowę szkoły. Będzie apelacja

Burmistrz Niepołomic Roman Ptak i wiceburmistrz i jego zastępca Adam Twardowski usłyszeli wyroki kary pozbawienia wolności w zawieszeniu za przekroczenia uprawnień podczas przetargu na budowę Szkoły Podstawowej w Niepołomicach. W sprawie będzie apelacja.

CBA w Urzędzie Miasta, burmistrzowie "na dołku"

Przypomnimy, CBA zatrzymało burmistrza Niepołomic i jego zastępcę na początku grudnia 2019 roku na wniosek katowickiej prokuratury. W komunikacie CBA, poinformowało, że postępowanie dotyczy przekroczenia uprawnień do jakich doszło podczas przetargu na budowę Szkoły Podstawowej w Niepołomicach, a celem przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych miało być osiągnięcie korzyści majątkowej przez inną osobę, a zarzuty dotyczą także złożenia nierzetelnych oświadczeń o braku powiązań z jednym z wykonawców startujących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Obaj zostali zawieszeni w czynnościach służbowych, a premier powołał na p.o. burmistrza Niepołomic Krystiana Zielińskiego. 29 września Sąd Rejonowy Katowice Wschód uchylił zawieszenia w czynnościach podejrzanych. Wówczas burmistrz Roman Ptak i jego zastępca Adam Twardowski zapowiedzieli, że wracają do pracy. „Na przygotowywanych przez nas latami inwestycjach wstęgi poprzecinane, łopaty powbijane. My po 299 dniach wracamy do pracy, bierzemy się do roboty już w demokratycznym trybie, mając społeczny mandat do naszych działań” - napisał burmistrz Niepołomic w mediach społecznościowych.

We wtorek, 3 grudnia, o godzinie 9.00 pracownicy Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali mnie oraz mojego...

Opublikowany przez Romana Ptaka Czwartek, 5 grudnia 2019

Prokurator w dniu 31 grudnia 2020 roku skierował do Sądu Rejonowego w Wieliczce akt oskarżenia przeciwko burmistrzowi Niepołomic i jego zastępcy. Akt oskarżenia obejmował również kierownika Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji Gminy Niepołomice.

"Zarzuty dotyczą przekroczenia uprawnień, do jakich doszło podczas przetargu na budowę Szkoły Podstawowej w Niepołomicach, w szczególności w związku z udzieleniem zamówienia publicznego na stworzenie wizji koncepcyjnej obiektu" - przekazała Prokuratura Krajowa.

Pechowa szkoła

Szkoła, której budowy dotyczy wyrok, to Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder na Jazach. Nowoczesny budynek zaprojektowało Konior Studio, a zrealizowała wyłoniona w przetargu firma Pro-Invest S.A Arkadiusz Nagięć. Została wykonana bez nadzoru autorskiego biura, a przez zespół generalnego wykonawcy, który wprowadził wiele zmian w pierwotnej koncepcji.

Jak się okazało, za koncepcję (nie mylić z dokumentacją projektową) nowej szkoły zapłacono architektowi 120 tys. zł, a później zmuszono wykonawcę budowy do zapłaty 400 tys. zł na rzecz architekta. W ten sposób można było uniknąć konieczności ogłoszenia przetargu, bo koszt zadania nie przekroczył kwoty 30 tys. euro. Gmina mogła więc wybrać sobie wykonawcę koncepcji. Sprawę nieprawidłowości przy tym postępowaniu wytknęła gminie Izba Architektów RP, więc burmistrz miał świadomość, że postępowanie nie jest prawidłowe.

Burmistrz Ptak w oświadczeniu tak tłumaczył swoją decyzję: "W maju 2015 roku, za kwotę 120 tysięcy złotych Gmina zawarła umowę ze znanym biurem architektonicznym „Konior Studio” na przygotowanie koncepcji budowy nowej szkoły na Jazach oraz opracowanie tak zwanego „programu funkcjonalno-użytkowego”. W umowie tej znalazł się zapis, że w przypadku realizacji inwestycji według koncepcji biura, generalny wykonawca, wyłoniony w późniejszym przetargu, zapłaci jej autorowi kwotę 400 tysięcy za prawa autorskie. Ostatecznie szkołę wybudowała firma Pro-Invest. Prokuratura zarzuciła nam naruszenie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych polegające na podzieleniu zamówienia. Uważa ona bowiem, że Gmina powinna ogłosić przetarg na kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowej. Stwierdza także, że kwota 400 tysięcy złotych zapłacona za prawa autorskie jest ich zdaniem zbyt wysoka. Nie zgadzamy się z takim tokiem rozumowania. Naszym zdaniem przyjęte przez nas rozwiązanie gwarantowało, że finalnie otrzymamy produkt taki jaki chcemy i jaki zamówiliśmy. Wybór projektanta koncepcji jest niezwykle istotny, gwarantuje bowiem jakość i oczekiwany standard."

Sama budowa kosztowała też niemało - 20 mln zł. "Szkoła Podstawowa na Jazach to najnowocześniejsza szkoła w naszej gminie. Wybudowany w nieco ponad rok obiekt spełnia nie tylko wysokie wymagania techniczne ale przede wszystkim edukacyjne" - chwaliła się gmina w relacji z otwarcia nowego budynku, we wrześniu 2017 roku.

Niestety we wrześniu 2021 okazało się, że 4-letni budynek grozi katastrofą i ma poważne wady konstrukcyjne. Gdy na ścianach budynku tworzyły się niepokojące rysy, burmistrz zlecił ekspertyzę techniczną, która stwierdziła błąd projektowy branży konstrukcyjnej. Burmistrz po konsultacji z Powiatowym Inspektorem Budowlanym w Wieliczce postanowił zamknąć placówkę i wykonać program naprawczy. Na czas remontu, przez kilka miesięcy 500 uczniów uczyło się w innych placówkach.

To nie koniec problemów. W marcu 2023 roku Małopolska Kurator Oświaty złożyła doniesienie do prokuratury w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa przez dyrektora szkoły w Niepołomicach. Chodziło o molestowanie seksualne jednej z uczennic, do którego miało dojść podczas obozu żeglarskiego na Mazurach w czerwcu 2021 r. Ósmoklasistka o całej sprawie powiedziała pielęgniarce szkolnej dopiero dziewięć miesięcy po zdarzeniu na obozie. O sprawie zrobiło się głośno w szkole, gdy dziewczynka została ukarana cząstkową oceną z zachowania w stopniu nieodpowiednim, bez jej wiedzy i uzasadnienia. Miała też być zastraszana, podobnie jak jej najbliższe koleżanki. W związku z tą sprawą dyrektor i dwie nauczycielki zostali zawieszeni w pełnieniu obowiązków. Wyjaśnieniem tego, do czego doszło na Mazurach zajmuje się prokuratura w Wieliczce. Co ciekawe, organem prowadzącym szkołę w Niepołomicach było Stowarzyszenie im. Lady Sue Ryder w Niepołomicach, które ma siedzibę w szkole im. Sue Ryder. Dyrektor placówki był jednocześnie członkiem zarządu jej organu prowadzącego. Od 1 września br. gmina przejęła prowadzenia szkoły, która zmieniła nazwę na Szkołę Podstawową nr 4 w Niepołomicach.

Nieprawomocny wyrok

19 października sąd uznał Romana Ptaka, burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice za winnego zarzucanych mu przez prokuratora czynów i skazał go na karę łączną 1 roku pozbawienia wolności z zawieszeniem na okres próby 1 roku. Dodatkowo musi zapłacić grzywnę w wysokości 20 tys. zł. Taki sam wyrok usłyszał Adam Twardowski - zastępca burmistrza Niepołomic. On z kolei musi zapłacić grzywnę w wysokości 12 tysięcy złotych, jak również informować sąd o przebiegu próby. Kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji Gminy Niepołomice, który – jak wynika ze śledztwa – dopuszczając się popełnienia czynu zabronionego wykonywał polecenia swoich przełożonych, został skazany na karę grzywny w wysokości 1,5 tys. zł. Wyrok jest nieprawomocny.

Do wyroku Roman Ptak odniósł się na Facebooku. "Zostałem nieprawomocnie uznany za winnego niedopełnienia obowiązków/przekroczenia uprawnień przy wyborze autora koncepcji (to było osiem lat temu, ale ten czas leci) budowy szkoły na Jazach, jednej z najnowocześniejszej w regionie. Nie mam problemu z patrzeniem w lustro przy codziennym goleniu. W swoim najgłębszym przekonaniu wiem, że nie złamałem prawa. Niepołomice zyskały nowoczesną szkołę, a jej koncepcja architektoniczna otrzymała wiele prestiżowych nagród. Dlatego spokojnie czekam na uzasadnienie i będę wnosił apelację. Pracujemy dalej, dużo jeszcze mamy do zrobienia. Dzięki za wsparcie, jesteście niesamowici" - napisał, zapowiadając apelację.

Zostałem nieprawomocnie uznany za winnego niedopełnienia obowiązków/przekroczenia uprawnień przy wyborze autora...

Opublikowany przez Roman Ptak - Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice Wtorek, 31 października 2023

Będą konsekwencje?

Dopóki nie zapadnie prawomocny wyrok skazujący samorządowcy mogą nadal pełnić swoje funkcje. Dopiero gdyby w II instancji wyrok został podtrzymany i się uprawomocnił (co może nastąpić nie wcześniej, niż za kilka miesięcy) skutkować to będzie utratą biernego prawa wyborczego (prawa wybieralności), co wiąże się z wygaśnięciem mandatu i utratą stanowiska (art. 11 par. 2 pkt. 1 kodeksu wyborczego).

Roman Ptak burmistrzem Niepołomic jest od 2010 roku. Wcześniej (w lutym 2007 roku) za burmistrza Stanisława Kracika był wiceburmistrzem, a po jego ustąpieniu - (od 6 listopada 2009 roku) był komisarzem. W wyborach samorządowych w 2014 i 2018 ponownie został wybrany na Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. Jeśli wyrok się nie uprawomocni, będzie pełnił swoją funkcję do kwietnia 2024 roku.

fot. Fb. Roman Ptak - Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka