sobota, 25 września 2021 08:06

Niepołomice. Szkoła w Jazach zamknięta. 4-letni budynek grozi katastrofą

Autor Marzena Gitler
Niepołomice. Szkoła w Jazach zamknięta. 4-letni budynek grozi katastrofą

Burmistrz Niepołomic Roman Ptak podjął decyzję o zamknięciu placówki po tym, gdy okazało się, że ma poważne wady konstrukcyjne. O sytuacji powiadomiono Małopolskie Kuratorium Oświaty. Co ciekawe, burmistrz i jego zastępca w związku z tą inwestycją mają zarzuty prokuratorskie.

O konieczności zamknięcia szkoły w Jazach, które nastąpi w poniedziałek, 27 września, burmistrz Ptak poinformował na stronie gminy Niepołomice i na na Facebooku. Z komunikatu wynika, że już od pewnego czasu na ścianach budynku tworzyły się niepokojące rysy, a doraźne naprawy nic nie pomagały. "Kiedy w części budynku Szkoły Podstawowej im. Lady Sue Ryder na Jazach zaczęły tworzyć się na ścianach rysy poprosiliśmy o kontrolę i monitoring nad nimi uprawnionych specjalistów. Podjęliśmy też działania zmierzające do ustalenia przyczyny zaistniałej sytuacji. Między innymi Urząd Miasta wystąpił do projektantów i konstruktorów, działających wówczas na zlecenie generalnego wykonawcy firmy Proinvest, z prośbą o wyjaśnienia. Otrzymaliśmy zapewnienie, że obiekt jest zaprojektowany właściwie, a rysy mogą wynikać z osiadania budynku i nie stwarzają niebezpieczeństwa. Niestety po wykonaniu zaleconych napraw sytuacja się powtarzała" - poinformował Roman Ptak.

Burmistrz podjął decyzję o zleceniu szczegółowej ekspertyzy technicznej, której wyniki otrzymał 22 września. Wynika z niej, ze budynek został źle zaprojektowany. "(...) podjąłem decyzję o zleceniu wykonania szczegółowej ekspertyzy technicznej. W przekazanej 22.09.2021 r. (środa) ekspertyzie technicznej opracowanej przez dr inż. Wiesława Berezę, rzeczoznawcę budowlanego w specjalności konstrukcyjno–budowlanej, stwierdzony został błąd projektowy branży konstrukcyjnej" - napisał burmistrz Niepołomic.

Okazało się, że błąd "ma on wpływ na ponadnormatywne ugięcie stropu nad częścią budynku i „może spowodować wejście w tryb awaryjny obiektu w okresie zimowym”.

Burmistrz po konsultacji z Powiatowym Inspektorem Budowlanym w Wieliczce postanowił zamknąć placówkę i wykonać program naprawczy, co zajmie ok. 2,5 miesiąca. "Działając z daleko idącej ostrożności, skonsultowaliśmy w/w ekspertyzę z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w Wieliczce. Mając na względzie możliwe potencjalne niebezpieczeństwo w przyszłości, podjąłem decyzję o wyłączeniu z użytkowania z dniem 27.09.2021 (poniedziałek) całego obiektu Szkoły Podstawowej, równocześnie zlecając wykonanie programu naprawczego. Ze wstępnych informacji wynika, że na wykonanie niezbędnych prac i doprowadzenie obiektu do ponownego użytkowania potrzebne będzie ok. 2,5 miesiąca."

Wykonawcę chce wyłonić w postepowaniu przetargowym. "W najbliższym czasie przeprowadzone zostanie postępowanie zamówień publicznych celem wyłonienia wykonawcy. Zakładamy, że problem zostanie rozwiązany do połowy grudnia 2021 roku."

Rodzice, nauczyciele i uczniowie zostali już poinformowali o zaistniałej sytuacji. Jednak nadal nie wiadomo jak i gdzie będzie odbywała się nauka. O sprawie poinformowano też małopolskie kuratorium. "(...) zakończyliśmy spotkania z rodzicami uczniów szkoły. Wspólnie z dyrektorem szkoły informowaliśmy o zaistniałej sytuacji i razem zastanawialiśmy się nad tym, jak zorganizować naukę, by odbywała się płynnie i nadal stacjonarnie. Teraz czas na przygotowanie konkretnych rozwiązań, których musimy poszukać w trybie pilnym, by wspólnie z organem prowadzącym szkołę wystąpić do Kuratorium Oświaty o uzgodnienie zasad nauki na okres, w którym dokonywane będą prace naprawcze. O każdym kolejnym kroku będziemy na bieżąco Państwa informować" - zapewnia burmistrz Niepołomic.

Szanowni Państwo; Kiedy w części budynku Szkoły Podstawowej im. Lady Sue Ryder na Jazach zaczęły tworzyć się na...

Opublikowany przez Roman Ptak - Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice Piątek, 24 września 2021

Warto dodać, że nowoczesny budynek Społecznej Szkoły Podstawowej im. Lady Sue Ryder, który wybudowano w 2017 roku, jest przedmiotem zainteresowania prokuratury. Burmistrz Ptak i jego zastępca Adam Twardowski zostali w  grudniu 2019 roku zatrzymali przez CBA m.in. dlatego, że zarzucono im przekroczenie uprawnień podczas przetargu na budowę Szkoły Podstawowej w Niepołomicach. Proces w tej sprawie nadal się toczy.

Jak się okazało, za koncepcję (nie mylić z dokumentacją projektową) nowej szkoły zapłacono architektowi 120 tys. zł, a później zmuszono wykonawcę budowy do zapłaty 400 tys. na rzecz architekta. W ten sposób można było uniknąć konieczności ogłoszenia przetargu, bo koszt zadania nie przekroczył kwoty 30 tys. euro. Gmina mogła więc wybrać sobie wykonawcę koncepcji. Sprawę nieprawidłowości przy tym postępowaniu wytknęła też gminie Izba Architektów RP, więc burmistrz miał świadomość, że postępowanie nie jest prawidłowe.

Burmistrz Ptak w oświadczeniu tak tłumaczył swoją decyzję: "W maju 2015 roku, za kwotę 120 tysięcy złotych Gmina zawarła umowę ze znanym biurem architektonicznym „Konior Studio” na przygotowanie koncepcji budowy nowej szkoły na Jazach oraz opracowanie tak zwanego „programu funkcjonalno-użytkowego”. W umowie tej znalazł się zapis, że w przypadku realizacji inwestycji według koncepcji biura, generalny wykonawca, wyłoniony w późniejszym przetargu, zapłaci jej autorowi kwotę 400 tysięcy za prawa autorskie. Ostatecznie szkołę wybudowała firma Pro-Invest. Prokuratura zarzuciła nam naruszenie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych polegające na podzieleniu zamówienia. Uważa ona bowiem, że Gmina powinna ogłosić przetarg na kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowej. Stwierdza także, że kwota 400 tysięcy złotych zapłacona za prawa autorskie jest ich zdaniem zbyt wysoka. Nie zgadzamy się z takim tokiem rozumowania. Naszym zdaniem przyjęte przez nas rozwiązanie gwarantowało, że finalnie otrzymamy produkt taki jaki chcemy i jaki zamówiliśmy. Wybór projektanta koncepcji jest niezwykle istotny, gwarantuje bowiem jakość i oczekiwany standard."

Sama budowa kosztowała też niemało - 20 mln zł. "Szkoła Podstawowa na Jazach to najnowocześniejsza szkoła w naszej gminie. Wybudowany w nieco ponad rok obiekt spełnia nie tylko wysokie wymagania techniczne ale przede wszystkim edukacyjne." - chwaliła się gmina w relacji z otwarcia nowego budynku, we wrześniu 2017 roku.

Do placówki uczęszcza ok. 500 uczniów. Jak będzie wyglądała ich nauka, dopóki wada budynku nie zostanie usunięta na razie nie wiadomo.

fot. Fb. Roman Ptak

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje