czwartek, 7 lipca 2022 08:46

Burmistrz Myślenic z absolutorium

Autor Marzena Gitler
Burmistrz Myślenic z absolutorium

Sesja absolutoryjna Rady Miejskiej w Myślenicach przyniosła przyjęcie przez radnych sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok. Radni udzielili również absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice Jarosławowi Szlachetce za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku i udzielili mu wotum zaufania.

Sesję rozpoczęło przedstawienie Raportu o stanie Gminy Myślenice w 2021 roku. Następnie radni Rady Miejskiej przeszli do podjęcia uchwał na temat udzielenia wotum zaufania dla burmistrza Miasta i Gminy Myślenice, Jarosława Szlachetki oraz udzielenia mu absolutorium za wykonanie budżetu zaplanowanego na rok 2021.

Za udzieleniem absolutorium byli Czesław Bisztyga, Józef Błachut, Halina Dyląg, Mirosław Fita, Wojciech Gablankowski, Andrzej Grzybek, Małgorzata Jaśkowiec, Izabela Kutrzeba, Eleonora Lejda-Kuklewicz, Wojciech Malinowski, Piotr Motyka, Bogusław Stankiewicz, Wacław Szczotkowski, Stanisław Topa oraz Czesław Wierzba. Przeciw był Jan Podmokły, natomiast głos wstrzymujący oddali Grażyna Ambroży, Jerzy Cachel, Kamil Ostrowski, Bogusław Podmokły i Tomasz Wójtowicz.

- Dziękuję wszystkim, którzy zagłosowali za udzieleniem mi absolutorium. Tych, którzy głosowali przeciw lub wstrzymali się od głosu wiem, że nie uda mi się przekonać. Przy absolutorium głosuje się nad liczbami. Rozumiem, że można głosować politycznie, przeciw komuś, ale w tym jednym szczególnym głosowaniu „polityka” powinna mieć swój umiar. Dzisiaj możemy z dumą powiedzieć, że jako samorząd daliśmy radę finansowym wyzwaniom, jakie postawił przed nami 2021. Mimo trwającej pandemii koronawirusa oraz powodzi, która nie oszczędziła naszej gminy, dobrze przepracowaliśmy ubiegły rok, za co chciałem podziękować państwu radnym, moim współpracownikom, w tym przede wszystkim pani Skarbnik, naczelnikom i pracownikom wydziałów Urzędu Miasta Myślenice, dyrektorom jednostek, prezesom i pracownikom spółek. Dziękuję wszystkim osobom, które razem ze mną ciężko pracowały dla Myślenic – mówił po udzieleniu absolutorium burmistrz Myślenic, Jarosław Szlachetka.

Inf. i fot. UMiG Myslenice

Myślenice - najnowsze informacje