czwartek, 25 marca 2021 11:00

Ryglice. Zauważono tropy dwóch watah. "Uważajcie na dzieci"

Autor Aleksandra Tokarz
Ryglice. Zauważono tropy dwóch watah. "Uważajcie na dzieci"

Urzędowe statystyki podają ich populację w Polsce na 1500 osobników, ale wedle niektórych szacunków liczba ta może być ponad dwukrotnie wyższa. Jedno jest pewne - wilki wracają na tereny, z których zostały kiedyś wyparte przez człowieka. Ostatnio pojawiły się w gminie Ryglice w powiecie tarnowskim w Małopolsce.

- W ostatnim czasie na terenie naszej gminy pojawiły się wilki. Stanowią one duże zagrożenie dla ludzi i ich dobytku - przestrzega burmistrz gminy Ryglice.

- Proszę o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wchodzenia do lasów i zagajników. Szczególną uwagę proszę zwrócić na dzieci, aby same nie wychodziły do lasów, a w sezonie letnim podczas grzybobrania co najmniej dwie osoby przebywały w swoim pobliżu - mówi burmistrz Paweł Augustyn.

Na terenie gminy natrafiono na trop dwóch watah, które liczyły po 5 lub 6 sztuk. W ostatnim czasie ofiarami wilków było stado danieli.

Przy tej okazji warto przypomnieć, że Zgodnie z art. 126 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody za szkody wyrządzone przez wilki w pogłowiu zwierząt gospodarskich odpowiada Skarb Państwa. Hodowcy zwierząt w regionach najbardziej narażonych na ataki wilków mogą liczyć na pomoc uzyskać odszkodowanie za szkody wyrządzone przez wilki szczególnych przypadkach określonych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie w piśmie OP.6401.66.2021.Pkw z dnia 12.03.2021r. W przypadku pytań lub wątpliwości dot. sprawy wilków należy zwracać się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, tel: 12 61 98 120, 12 61 98 121.

Tuchów jak Trójkąt Bermudzki? Zagadka rozwiązana
W centrum Tuchowa nie działały piloty do samochodów, zamki i alarmy. Problemy pojawiły się także w przypadku rolet i bram automatycznych w pobliskich domach. “Co to za magia?” - zastanawiali się mieszkańcy. Zagadka została rozwiązana.

fot. ilustracyjne/pixabay

Tarnów - najnowsze informacje