piątek, 14 kwietnia 2023 09:08

Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł o tym, jak zbudować miasto, które zarabia

Autor Marzena Gitler
Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł o tym, jak zbudować miasto, które zarabia

"Nam co roku przybywa około 1000 mieszkańców, oczekujących wysokich standardów, a my musimy tak usprawnić metody zarządcze, aby były skuteczne dla codziennego funkcjonowania" - mówił Artur Kozioł burmistrz Wieliczki.

Podczas sesji Samorządowego Kongresu Finansowego Local Trends burmistrz Wieliczki Artur Kozioł wziął udział w debacie pt. „Podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej regionów. Jak budować miasto, które zarabia?” moderowanej przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych.

O finansach samorządów, zysku społecznym wspólnot lokalnych, wartości zasobów i wreszcie - zarządzaniu najskuteczniejszymi przedsiębiorstwami społecznymi w Polsce, jakim są samorządy - mówił podczas swojego wystąpienia w trakcie panelowej dyskusji Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł.

"W odniesieniu do zarządzania samorządem lokalnym postanowiłem - po pierwsze: nie narzekać, po drugie: nie używać sformułowań typu: "że samorząd zarabia". To sformułowanie jest niebezpieczne i nie oddaje tak naprawdę rzeczywistości. Samorządy tworzą pewną przestrzeń społeczną, możemy mówić o wytwarzaniu konkretnego zysku społecznego w odniesieniu do naszych wspólnot lokalnych. Trzeba sobie uświadomić, że w obszarze innowacyjności, nowoczesnych technologii - wszystkie usługi, które realizujemy możemy pozycjonować przez internet. Oczywiście potrzebujemy szybszych działań, które usprawnią naszą skuteczność w tych obszarach. Jesteśmy w metropolii, stworzyliśmy pewien obszar usług komunalnych i społecznych, którymi musimy zarządzać. Jeśli robimy to skutecznie, możemy mówić o wymiarach finansowych, ale przede wszystkim wyrównujemy szanse między ośrodkiem wiejskim, czy miejskim. Proszę mi uwierzyć, że w rzeczywistości ta granica dawno się zatarła i faktycznie zmieniła się przez ostatnie lata.

Mieszkańców nie trzeba przekonywać do nowych technologii, oni de facto już z nich korzystają, codziennie używają narzędzi, różnych systemów z pogranicza tzw. nowych technologii. To już nie jest dla nich nowoczesność, to już jest pewien standard. Dziś musimy rozmawiać o rozwiązaniach o kilka poziomów wyżej, musimy być o kilka kroków naprzód. Nam co roku przybywa około 1000 mieszkańców, oczekujących wysokich standardów, a my musimy tak usprawnić metody zarządcze, aby były skuteczne dla codziennego funkcjonowania i wyrównywały szanse, co jest strategiczne z punktu widzenia metropolii i sieci miast wokół, o których rozmawiamy.

Samorządy potrzebują odpowiednich warunków, aby nie zatrzymywać się w rozwoju: fundamentalnych zasad, ustrojowych, finansowych - to jest priorytet z punktu widzenia zarządzania - wszyscy wiemy, że szczególnie w sytuacjach kryzysowych musimy inwestować, kontynuować strategię rozwoju, jeśli się zatrzymamy, będzie to dla naszych wspólnot lokalnych bardzo niebezpieczne".

fot. Fb. Małopolska - Ruch Samorządowy TAK Dla Polski

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje