poniedziałek, 9 maja 2022 11:24

Burmistrz Wieliczki na Samorządowym Okrągłym Stole w sprawie uchodźców

Autor Marzena Gitler
Burmistrz Wieliczki na Samorządowym Okrągłym Stole w sprawie uchodźców

Rozpoczęły się prace podstolika Finanse, Legislacja w ramach Samorządowego Okrągłego Stołu, który trwa we Wrocławiu. Koordynatorem prac zespołu jest burmistrz Wieliczki Artur Kozioł.

Samorządowy Okrągły Stół, który odbywa się we Wrocławiu, jest zorganizowany z inicjatywy Ruchu Samorządowego Tak Dla Polski – największej polskiej organizacji zrzeszającej ok. 450 wójtów, burmistrzów i prezydentów, którzy reprezentują ponad 22 mln mieszkańców polskich miast, miasteczek i metropolii.

Opublikowany przez Małopolska - Ruch Samorządowy TAK Dla Polski Poniedziałek, 9 maja 2022

Przypomnijmy, 4 maja br. odbyło się spotkanie online podstolika „Finanse, Legislacja”, który przygotowuje materiał merytoryczny do prac Samorządowego Okrągłego Stołu w obszarze pomocy uchodźcom z Ukrainy w dniu 9 maja we Wrocławiu. Koordynatorem prac podstolika „Finanse, Legislacja” jest burmistrz Wieliczki Artur Kozioł a sekretarzem Katarzyna Urbańczyk-Maniowska. Nad wypracowaniem rekomendacji z zakresu finansów i legislacji pracuje zespół w skład którego wchodzą: Piotr Frączak – Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Andrzej Porawski – dyrektor ZMP, Katarzyna Gołębiewska – wójt gminy Dąbrowa, Marcin Urban – skarbnik UMW, prof. Jerzy Korczak – Uniwersytet Wrocławski, Łukasz Gorczyński – Stowarzyszenie Dialog Społeczny, Zespół OFOP „Proste prawo dla NGO”, Daniel Witko – Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Leszek Bonna – wicemarszałek województwa pomorskiego, Agnieszka Zabłocka – zastępca dyrektora w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej, Kamil Sobolewski – główny ekonomista Pracodawcy RP oraz Bartłomiej Potocki – dyrektor Instytutu Praw Migrantów, prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

Samorządowy Okrągły Stół to realizowany jest w partnerstwie z reprezentantami strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w tym Związku Miast Polskich, Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych oraz zaproszonymi przedstawicielstwami Ukrainy i Komisji Europejskiej. Celem spotkania jest m.in. wypracowanie modelu długotrwałego wsparcia systemowego dla uchodźców.

W spotkaniu we Wrocławiu uczestniczą przedstawiciele rządu, samorządowcy różnych szczebli, politycy z Ukrainy i Unii Europejskiej oraz organizacje polskie i międzynarodowe, które aktywnie działają przy pomocy dla uchodźców.

fot. Fb. Małopolska - Ruch Samorządowy TAK Dla Polski

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje