czwartek, 21 września 2023 11:58

Burmistrzowie siłą, która będzie miała reprezentację w parlamencie!

Autor Patryk Trzaska
Burmistrzowie siłą, która będzie miała reprezentację w parlamencie!

Wsparcie dla kandydatury Artura Kozioła na posła w wyborach  parlamentarnych z krakowskiego okręgu nr 13 wyrazili prezydenci:  Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk i Konrad Fijołek Prezydent Rzeszowa –  „Chce powiedzieć w zasadzie tylko jedno: ten człowiek dotrzymuje słowa.  Artur Kozioł to człowiek, który działa, a nie gada. Kiedy ubiegałem się,  w trudnej kampanii, o prezydenturę Rzeszowa, wspierał mnie i doradził w  bardzo ważnych kwestiach ze swojego doświadczenia samorządowego. A  kiedy parę miesięcy później wybuchła wojna na Ukrainie i dotknął nas  bardzo poważny kryzys uchodźczy również przyjechał, przywiózł dary,  zaopiekował się tymi, którzy u nas także szukali schronienia, Wziął ich  po prostu do siebie, Artur Kozioł to jest  człowiek, który po prostu  dotrzymuje słowa” – podkreślił prezydent Rzeszowa.

W konferencji udział wzięli:  Jacek Karnowski – prezydent Sopotu i  prezes Ruchu Samorządowego Tak! Dla Polski, Jacek Sutryk – prezydent  Wrocławia i wiceprezes zarządu Ruchu, Tadeusz Truskolaski – Prezydent  Białegostoku, Sekretarz Generalny Ruchu Samorządowego Tak! Dla Polski,  Konrad Fijołek – prezydent Rzeszowa, członek Ruchu Samorządowego Tak!  Dla Polski , Józef Tomal – Starosta Myślenicki, członek Ruchu  Samorządowego Tak! Dla Polski, kandydat na posła w okręgu 12, Wadim  Tyszkiewicz – Senator RP, członek Ruchu Samorządowego Tak! Dla Polski,  Józef Lassota – były prezydent Krakowa oraz Kazimierz Barczyk  przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

– Te wybory rozstrzygną, jaki będzie i czy w ogóle będzie polski  samorząd. Czy będziemy mogli działać  w myśl konstytucyjnej zasady  subsydiarności, czy będziemy mogli mówić o decentralizmie, czy będziemy  mogli samodzielnie decydować o tym, w jaki sposób chcemy rozwiązywać  problemy naszych wspólnot lokalnych. Dlatego w tych wyborach stawiamy na  samorządowców. Oni zawsze są gwarancją naszych, codziennych zwykłych  spraw. Wybierajmy samorządowców, którzy na co dzień strzegą i budują  nasze sprawy – apelował do wyborców Jacek Sutryk – prezydent Wrocławia.

Rolę doświadczenia, jakim dysponują samorządowcy podkreślał Tadeusz Truskolaski - prezydent Białegostoku : Ludzie skupieni w samorządzie to  ludzie sukcesu i dziś chcą oni swoje doświadczenie przenieść na łamy  ogólnopolskie, bo sukcesy, które odnieśli w swoich małych ojczyznach są  dziś potrzebna całemu krajowi. Nasi samorządowcy są gwarancją demokracji  w Polsce i dobrobytu Polaków – ocenił.

W podobnym tonie wypowiedział się Wadim Tyszkiewicz - senator RP,  wzywając do uczestnictwa w Marszu Miliona, który odbędzie się 1  października. – Samorząd to jest to, co chyba najlepiej udało się Polsce  po 89. Sukces dzisiejszej Polski w ogromnej mierze zawdzięczamy  samorządowi. Dziś samorząd jest zagrożony. Tacy ludzie jak Artur Kozioł i  koledzy tutaj z Małopolski, reprezentują interesy samorządu. O ten  samorząd trzeba się bić i bronić jak niepodległości. Niestety obecne  władza próbuje centralizować państwo i marginalizować samorząd. Dlatego  15 października Polacy będą wybierać między wolnym, demokratycznym,  europejskim krajem, którego fundamentem jest samorząd, a krajem  autorytarnym, zarządzanym centralnie z Nowogrodzkiej, gdzie samorząd, czyli władza mieszkańców jest spychana na margines – podkreślał.

Artykuł sponsorowany

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka