niedziela, 13 listopada 2022 20:38

Była bez reszty oddana szkole i uczniom. Zmarła Barbara Baziak

Autor Joanna Jamróz-Haładyj
Była bez reszty oddana szkole i uczniom. Zmarła Barbara Baziak

W wieku 60 lat zmarła wieloletnia dyrektor Szkoły Podstawowej w Moszczenicy Niżnej, Barbara Baziak.

O śmierci Barbary Baziak poinformował Urząd Miasta Stary Sącz.

-Zapamiętamy ją jako osobę bez reszty oddaną szkole i swoim uczniom. Dbającą w najmniejszym szczególe o szkołę jako całość: proces nauczania, dobre warunki, tradycje patriotyczne i lokalne, czego wyrazem jest nadanie szkole im. Księdza Prałata Tadeusza Dłubacza i pielęgnowanie pamięci po wybitnym obywatelu Moszczenicy, pułkowniku Wojska Polskiego i kapelanie przy urzędzie Prezydenta RP w latach 1995-1999

-czytamy.

Była wychowawczynią wielu pokoleń młodzieży, osobą skromną, a zarazem prawdziwym gospodarzem. Dzięki jej aktywności, determinacji i dobrej współpracy z samorządem uczniowie ćwiczą i rozwijają swoje talenty sportowe w nowej sali gimnastycznej. W uznaniu za wkład w misję edukowania młodego pokolenia, dbałość o tradycję i kulturę małej ojczyzny oraz pracę na rzecz Małopolski i jej mieszkańców została uhonorowana Medalem Polonia Minor.

W tym roku Rada Miejska w Starym Sącz na wniosek burmistrza Starego Sącza przyznała jej Odznakę Honorową Starego Sącza.

Inf. i foto: UMSS

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje