sobota, 22 czerwca 2019 08:56

Chrzanów się kurczy i starzeje! Zobacz statystyki

Autor Anna Piątkowska-Borek
Chrzanów się kurczy i starzeje! Zobacz statystyki

Miasto Chrzanów się kurczy i starzeje – to główne wnioski wynikające z „Raportu o stanie gminy”.

„Raport o stanie gminy” to dokument, który opisuje stan finansów i majątku oraz sytuację społeczno-gospodarczą gminy. Dane opracowano według stanu na 31 grudnia 2018 roku.

Burmistrz Chrzanowa Robert Maciaszek przedstawił najważniejsze wnioski wynikające z „Raportu o stanie gminy.

Po pierwsze: Chrzanów się kurczy.

– Liczba mieszkańców ciągle spada. W ciągu 20 lat gmina straciła ponad 7,5 tys. mieszkańców (biorąc pod uwagę fakt, że średni dochód gminy z podatku PIT na 1 mieszkańca to około 1150 zł, budżet gminy jest przez to uboższy o około 8,8 mln zł każdego roku!) – poinformował burmistrz Chrzanowa.

Po drugie: Chrzanów się starzeje.

– Niestety w ostatnich latach obserwujemy szybko rosnący współczynnik obciążenia demograficznego (coraz większy odsetek osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym) – podał burmistrz Robert Maciaszek.

Po trzecie: Chrzanów ma ujemny przyrost naturalny.

– Od 8 lat mamy ujemny przyrost naturalny. W 2018 roku liczba zgonów była wyższa o 177 od liczby urodzeń – dodał burmistrz.

Po czwarte: Chrzanów ma największe wydatki na pomoc społeczną.

– Mimo najniższego w historii bezrobocia najwięcej wydajemy na pomoc społeczną! – podkreśla Robert Maciaszek.

Po piąte: Prawie 29 mln zł do spłaty.

Chrzanów wciąż spłaca dług zaciągnięty jeszcze na budowę obwodnicy. Do spłaty pozostało jeszcze 28,8 mln zł.

Fot. Burmistrz Robert Maciaszek (Facebook)

Chrzanów - najnowsze informacje

Rozrywka