piątek, 3 czerwca 2022 08:50

Co dalej z Wielickim Pogotowiem Ratunkowym ?

Autor Artykuł zewnętrzny
Co dalej z Wielickim Pogotowiem Ratunkowym ?

Pismo burmistrza Wieliczki Artura Kozioła skierowane do starosty Wielickiego Adama Kociołka w sprawie  budowy Stacji Pogotowia Ratunkowego w Wieliczce.

„Panie Starosto, z zaniepokojeniem i zatroskaniem przyjmuję docierające do mnie informacje o opóźnieniach w realizacji, a także o problemach dotyczących budowy Stacji Pogotowia Ratunkowego w Wieliczce.

Widząc te kłopoty i trudności wyrażam gotowość udzielenia pomocy w dokończeniu tej inwestycji. Proponuję jednocześnie rozważenie możliwości rezygnacji przez Starostę z nadzoru nad tą inwestycją i przekazania prowadzenia dalszych prac Dyrekcji Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.

Uważam również, że na tym etapie projekt budynku pogotowia powinien być rozszerzony o część przeznaczoną na świadczenie usług medycznych, która pozwoliłaby w przyszłości na uruchomienie punktu przyjęć pacjentów, a nie tylko jako miejsce stacjonowania zespołów ratunkowych i karetek.

Chcę zwrócić uwagę, że już od kilkudziesięciu lat Krakowskie Pogotowie Ratunkowe korzysta nieodpłatnie z pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Szpunara wybudowanym przez Gminę Wieliczka i użytkowanym przez Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce. Działka, na której obecnie realizowana jest budowa pogotowia, została przez Gminę Wieliczka ponad dziesięć lat temu zamieniona za inne nieruchomości z Kopalnią Soli „Wieliczka”, tak aby umożliwić szybką realizację budowę nowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce, a następnie część tej działki została wydzielona z przeznaczeniem na budowę Stacji Pogotowia Ratunkowego. Fakty te niezbicie pokazują jak bardzo zależy nam na wspieraniu obszarów działań związanych z bezpieczeństwem mieszkańców.

Pragnę zachęcić Pana do spotkania z przedstawicielami Gminy Wieliczka i do rozmów na temat realizacji tej inwestycji, tak ważnej dla naszej społeczności lokalnej. Nadmieniam, że aktualnie trwa rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Wieliczce. Równolegle Gmina, poprzez zamianę działek i budowę infrastruktury potrzebnej do funkcjonowania (most, drogi dojazdowej itp.), zaangażowała się w budowę bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w nowej lokalizacji na terenie Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Wszystkie wymienione wyżej inwestycje są w trakcie realizacji na różnym etapie.

Jestem przekonany, że uda się pokonać wszystkie przeszkody związane z budową nowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Wieliczce i stanie się ona integralną częścią systemu opieki zdrowotnej na terenie naszych jednostek samorządu.”

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje