poniedziałek, 28 czerwca 2021 10:41

Wadowice: Co komu wolno w sołectwie?

Autor Mirosław Haładyj
Wadowice: Co komu wolno w sołectwie?

W dniach od 25 do 27 czerwca 2021 roku Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich (IROW) zorganizowało w Jaroszowicach obok Wadowic 3-dniowe warsztaty szkoleniowe dla sołtysów i rad sołeckich pn. Sołtys, rada sołecka, zebranie wiejskie … czyli co komu wolno w sołectwie.

W trakcie warsztatów wykładowcy przybliżyli uczestnikom ustawy kompetencyjne samorządu, w tym zadania własne gminy, powiatu i województwa. Uczestnicy szkolenia otrzymali informację m.in. na co nie można przeznaczyć funduszu sołeckiego, co można finansować z funduszu sołeckiego, jak zrobić diagnozę potrzeb mieszkańców, jak przeprowadzić w nowej formie zebranie wiejskie, jak pozyskiwać środki pozabudżetowe i co komu wolno w sołectwie. Sołtysi i członkowie rad sołeckich dzieli się doświadczeniami z realizacji własnych inicjatyw lokalnych w sołectwach.

Samorządowcami, którzy do Jaroszowic przyjechali na szkolenie z różnych stron Małopolski opiekowały się Panie Anna Glixelli Prezes Zarządu IROW oraz Gabriela Puszko Dyrektor Biura IROW. Z uczestnikami szkolenia spotkali się przedstawiciele Zarządu Województwa Małopolskiego w osobach wicemarszałka Iwony Gibas i wicemarszałka Łukasza Smółki oraz samorządowcy z Powiatów Proszowickiego i Dąbrowskiego.

Szkolenie w Jaroszowicach było kolejnym, które nasze Stowarzyszenie zorganizowało dla mieszkańców Małopolski. Po szkoleniach i wyjazdach studyjnych dla Kół Gospodyń Wiejskich, rolników i samorządowców przyszła kolej na warsztaty dla sołtysów i członków rad sołeckich. Przed nami kolejne szkolenia

– powiedział nam Piotr Janczyk członek Zarządu IROW reprezentujący Powiat Proszowicki we władzach Stowarzyszenia.

Przypomnijmy, że Stowarzyszenie pn. Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich jest dobrowolnym stowarzyszeniem samorządów województw i samorządów powiatowych. Członkami Instytutu są: Województwo Małopolskie, Powiat Dąbrowski i Powiat Proszowicki. Szkolenie odbyło się w Małopolskich Jaroszowicach, w byłym XIX. wiecznym młynie, który w pierwszej dekadzie XXI. wieku został odrestaurowany i przekształcony na czterogwiazdkowy Młyn Jacka Hotel SPA.

Inf. i foto: Arkadiusz Fularski

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje