poniedziałek, 28 czerwca 2021 10:08

Co musisz wiedzieć o odtruciu alkoholowym?

Autor Artykuł sponsorowany
Co musisz wiedzieć o odtruciu alkoholowym?

Cechą charakterystyczną uzależnienia alkoholowego jest utracenie zdolności do kontrolowania ilości i częstotliwości spożywanych napojów alkoholowych. W fachowej literaturze (medycznej i psychologicznej), nałóg ten określany jest jako choroba przewlekła, z jednoczesnym podkreśleniem jej śmiertelności. Wykazywanie cech świadczących o uzależnieniu zagraża zdrowiu fizycznemu i psychicznemu danej osoby, ponieważ choroba alkoholowa postępuje i pogłębia się. Niestety osoby zawodowo zajmujące się leczeniem i terapią alkoholizmu uznają alkoholizm za chorobę nieuleczalną, przy czym istnieje duża szansa na jej zaleczenie i zminimalizowanie szkód poprzez samokontrolę. Dodatkowo, nałóg alkoholowy jest chorobą wieloczynnikową, która degraduje nie tylko aspekt zdrowotny, ale wpływa na sposób funkcjonowania społecznego alkoholika.

Warto zwrócić uwagę, że każdy narażony jest na rozwój alkoholizmu, niezależnie od płci, wieku, czy też środowiska z jakiego pochodzi. Szczęśliwie dostępne są metody i środki, dzięki którym wyjście z uzależnienia jest możliwe. Przykładem może być odtrucie alkoholowe (detoksykacja), a także terapia. W ten sposób oczyszczony zostaje wycieńczony działaniem alkoholu organizm Pacjenta, a także uzyskuje on pomoc w zmienianiu swojego życia na lepsze. Warto swoje działania antyalkoholowe rozpocząć od detoksu alkoholowego, który w bezpieczny sposób pomaga przerwać ciąg alkoholowy i przywraca homeostazę organizmu.

Odtrucie organizmu po alkoholu

Odtrucie alkoholowe dla alkoholika jest trudnym czasem. Z tego powodu w naszym gabinecie https://odtruwaniewarszawa.pl/ w trosce o dobro naszych Pacjentów zapewniamy pełną dyskrecję naszych działań. Wiadomo, że organizm osoby uzależnionej jest przyzwyczajony do codziennej obecności substancji alkoholowych. Nagłe przerwanie tej ciągłości może przynieść różne konsekwencje, takie jak np. złe samopoczucie. Jest to spowodowane tym, iż wycieńczony organizm w krótkim czasie nie jest w stanie uzupełnić braków mineralnych, witaminowych i elektrolitowych spowodowanych przez wyniszczające działanie etanolu. Z tego powodu poleca się przejście przez proces odtruwania alkoholowego pod opieką medyczną.

Korzyści z odtrucia alkoholowego

Odtrucie alkoholowe jest sposobem przezwyciężania uzależnienia. Proces ten polega na gwałtownym odstawieniu uzależniającej substancji psychoaktywnej przy jednoczesnym wprowadzeniu terapii farmakologicznej, a także psychologicznej, o ile Pacjent tego wymaga. Warto wspomnieć, że w przypadku silnego uzależnienia od alkoholu mówi się także o odtruwaniu poalkoholowym. Dotyczy to tych osób, które spożywają napoje procentowe w sposób długotrwały i nadmierny, czego efektem jest ciąg alkoholowy. Przerywany daje skutek w postaci wystąpienia zespołu abstynencyjnego.

Korzyści z odtrucia alkoholowego:

Główną korzyścią odbycia procesu odtruwania jest usunięcie z organizmu nagromadzonych toksyn, a także bezpieczne przejście w stan trzeźwości pod opieką lekarską. Do najważniejszych korzyści, jakie osiąga się poprzez odtrucie zalicza się:

 • Zwalczanie bezsenności,
 • Przezwyciężanie lęków, osiągnięcie wewnętrznego spokoju,
 • Zwalczanie ciągu alkoholowego oraz zespołu abstynencyjnego,
 • Regenerowanie organizmu,
 • Poczucie ulgi i odprężenia, zarówno w aspekcie fizycznym, jak i psychicznym,
 • Zwalczanie uczucia bólu,
 • Zwalczanie nadpotliwości,
 • Zwalczanie drgawek i drżenia kończyn,
 • Przygotowanie Pacjenta do dalszych działań leczniczo-terapeutycznych.

Odtrucie alkoholowe Warszawa

Podczas odtrucia alkoholowego Pacjentowi podawana jest kroplówka składająca się z soli fizjologicznej, a także innych, rozpuszczonych w niej składników, które dostosowane są do indywidualnych potrzeb Pacjenta na podstawie wszelkich braków organizmu. Tym samym, postępowaniem leczniczym w przypadku detoksu jest podanie niezbędnej ilości elektrolitów, witamin, minerałów, a także, o ile zajdzie taka potrzeba – środków przeciwbólowych, nasennych, a także uspokajających. Tym samym niweluje się objawy zespołu abstynencyjnego, wspomnianego powyżej.

Tym samym stosowane w detoksykacji substancje, podawane w formie wlewu to:

 • Środki farmakologiczne: leki przeciwbólowe, uspokajające, nasenne, wpływające na poprawne ciśnienie krwi, przeciwgorączkowe, antydepresyjne, przeciwpadaczkowe, regenerujące wątrobę,
 • Witaminy: szczególnie z grupy B, a także wit. C,
 • Elektrolity,
 • Mikro- i makroelementy, minerały.

Kiedy należy przeprowadzić odtruwanie?

Usuwanie wszelkich szkodliwych toksyn i pozostałości po metabolizowaniu alkoholu dedykowane jest wszystkim osobom, które zadecydowały o podjęciu trudu wychodzenia z uzależnienia, a także chcą osiągnąć fizyczny i psychiczny stan trzeźwości. Warto jednak rozeznać się w środowisku i wybrać odpowiednią placówkę, profesjonalnie podchodzącą do tematu działań antyalkoholowych.

Dużym atutem odtrucia jest to, iż można poddać się tej procedurze medycznej w każdej fazie choroby alkoholowej ze względu na to, iż nie tylko usuwa z organizmu toksyny, ale przede wszystkim uzupełnia niedobory i wzmacnia organizm, co pomaga w dalszych krokach terapii. Tym samym, detoksykacja pomaga zarówno podczas łagodzeniu objawów syndromu dnia poprzedniego – np. kaca spowodowanego dobrą imprezą, jak i jest skuteczna przy likwidowaniu głodu alkoholowego i minimalizowaniu dyskomfortu spowodowanego zespołem abstynencyjnym.

Odtrucie w domu czy w specjalistycznej klinice?

Część alkoholików próbuje przeprowadzić detoks na własną rękę w zaciszu domowym. Niemalże w każdym przypadku jest to całkowicie stracony czas, narażając i tak już chwiejną psychikę alkoholika na kolejne niepowodzenia. Odstawienie alkoholu związane jest z licznymi dolegliwościami psychofizycznymi. Z tego powodu odtrucie alkoholowe powinno być prowadzone w klinice pod opieką specjalistów, którzy dbają o jego prawidłowy przebieg.

Terapia leczenia uzależnień a odtruwanie alkoholowe

Uzależnienie od alkoholu jest chorobą, z którą można walczyć. Pierwszym krokiem w drodze do normalnego życia jest uświadomienie sobie problemu oraz sięgnięcie po specjalistyczną pomoc. Dzięki przejściu przez odtrucie alkoholik odczuwa znaczną poprawę, osiąga liczne korzyści, w tym najważniejszym aspektem jest to, że zostaje on przygotowany do dalszych działań mających na celu odzyskanie kontroli nad własnym życiem. Tym samym, proces detoksykacji nie leczy uzależnienia, a przerywa ciągi i poprawia samopoczucie. Leczenie alkoholizmu jest procesem długotrwałym, skupiającym się na wypracowaniu nowych schematów działania i radzenia sobie w trudnych momentach. Dobrym rozwiązaniem jest udanie się na terapię uzależnień. Kolejnym elementem pozbywania się nałogu jest dbanie o higienę życia psychicznego. Rozmowa z terapeutą umożliwia uzmysłowienie sobie ogromu destrukcji, jakie wywołuje alkohol we wszystkich aspektach życia człowieka i jego rodziny.

Podsumowując, aby wyjść z uzależnienia należy podjąć radykalne kroki, rozpoczynające się od odtrucia. W ten sposób przygotowany organizm gotowy jest na dalsze działania, np. psychoterapię. Warto na koniec wspomnieć, że w celu zwiększenia motywacji oraz silnej woli warto zapoznać się z tematem wszywki alkoholowej Esperal.

Zdrowie i Uroda

Zdrowie i Uroda - najnowsze informacje