środa, 24 lutego 2021 09:28

Co przyniesie współpraca PPUZ i Muzeum Tatrzańskiego?

Autor Mirosław Haładyj
Co przyniesie współpraca PPUZ i Muzeum Tatrzańskiego?

Dzięki podpisaniu porozumienia, przed studentami i pracownikami Muzeum otworzyły się nowe możliwości w obszarze działalności badawczo-naukowej.

23 lutego Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu podpisała porozumienie z Muzeum Tatrzańskim. PPUZ reprezentowali Rektor dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk, prof. uczelni oraz Prorektor ds. współpracy i rozwoju, dr Bianka Godlewska-Dzioboń, zaś Muzeum Tatrzańskie – Dyrektor Anna Wende-Surmiak oraz Zastępca Dyrektora ds. merytorycznych, Michał Murzyn.

W spotkaniu wzięli również udział Prorektor ds. studenckich i kształcenia, dr Maria Zięba, Prorektor ds. nauki i projektów, dr Krzysztof Waśkowski, Dyrektor Instytutu Humanistyczno-Społecznego, dr Małgorzata Wesołowska oraz p.o. Dyrektor Instytutu Technicznego mgr inż. arch. Agata Bentkowska.

Rektor dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk podkreślił podczas spotkania znaczącą rolę współpracy Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Wyraził również nadzieję, że wspólne działania podejmowane przez obie instytucje staną się przyczynkiem do szerokiej wymiany myśli i doświadczeń. Dyrektor Anna Wende-Surmiak podziękowała za podjętą przez Podhalańską Uczelnią inicjatywę zawarcia porozumienia. Jak podkreśliła, Muzeum Tatrzańskie współpracuje z wieloma uczelniami w całej Polsce, jednak to porozumienie z Podhalańską Państwową Uczelnią Zawodową w Nowym Targu jest dla Muzeum najważniejsze.

Prorektor ds. współpracy i rozwoju, dr Bianka Godlewska-Dzioboń podziękowała Dyrektor Annie Wende-Surmiak za chęć podjęcia współpracy i gotowość do podejmowania wspólnych inicjatyw. Podpisane porozumienie pozwala stworzyć wspólną przestrzeń dla wymiany myśli i realnej dyskusji między innymi na temat Podhala.

Zarówno Dyrektor Instytutu Humanistyczno-Społecznego dr Małgorzata Wesołowska, jak również p.o. Dyrektora Instytutu Technicznego mgr inż. arch. Agata Bentkowska podkreśliły, że współpraca z Muzeum Tatrzańskim pozwoli na wzmocnienie transferu wiedzy między obiema stronami umowy. Dzięki podpisaniu porozumienia, przed studentami i pracownikami Muzeum otworzyły się nowe możliwości w obszarze działalności badawczo-naukowej.

Dyrektor Michał Murzyn zwrócił uwagę na działalność Muzeum Tatrzańskiego w kontekście kształtowania postaw społecznych oraz uzupełniania się obu instytucji w wielu aspektach prowadzonych przez siebie działalności. Wyraził również radość z podpisania porozumienia, które niejako formalizuje istniejącą już w pewnych aspektach współpracę.

Pierwszą wspólną inicjatywą podjętą przez Muzeum Tatrzańskie oraz Podhalańską Państwową Uczelnię Zawodową w Nowym Targu będzie II Uczelniana Debata pod nazwą „Kultura a rozwój”, którą zaplanowano na 5 marca 2021 roku. Spotkanie będzie transmitowane online. W dyskusji wezmą udział: Michał Murzyn, Zastępca Dyrektora Muzeum Tatrzańskiego, Agata Wąsowska-Pawlik, Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury, Jan Kanty Pawluśkiewicz, artysta, kompozytor piosenek, muzyki teatralnej i filmowej, Radosław Włoszek, Prezes Zarządu Kraków Airport oraz Prorektor ds. współpracy i rozwoju, dr Bianka Godlewska-Dzioboń. Debatę poprowadzi Jacek Bańska, redaktor Radia Kraków.

Porozumienie zawarte między Podhalańską Państwową Uczelnią Zawodową w Nowym Targu oraz Muzeum Tatrzańskim dotyczy stwarzania odpowiednich warunków do wymiany doświadczeń organizacyjnych, dydaktycznych i naukowych, animowania i tworzenia sieci współpracy, mających na celu efektywniejsze wykorzystanie potencjału naukowego i kadrowego Uczelni oraz Muzeum, podejmowania wspólnych przedsięwzięć naukowych i dydaktycznych, promocji wspólnie podejmowanych działań, pozyskiwania funduszy na realizację przedsięwzięć w obszarze edukacji, nauki, czy przedsiębiorczości ze źródeł krajowych i międzynarodowych, a także promocji i popularyzacji działań Uczelni oraz Muzeum  na zasadzie wzajemności.

Współpraca będzie realizowana poprzez: wspólne projekty promocyjne naukowo – badawcze dotyczące zasobów Muzeum w zakresie architektury i turystyki, współpracę w przygotowywaniu tematów prac dyplomowych i prac naukowych  związanych z Muzeum i jego zbiorami, stworzenie dla studentów kierunku architektura i kierunku turystyka i rekreacja prowadzonych w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu możliwości odbywania praktyk oraz staży w Muzeum i jednostkach jemu podległych oraz współorganizację szkoleń, konferencji i seminariów.

Inf.: PPUZ w Nowym Targu

Podhale

Podhale - najnowsze informacje