poniedziałek, 31 maja 2021 11:13

Coraz bliżej do budowy obwodnicy Chełmca

Autor Aleksandra Tokarz
Coraz bliżej do budowy obwodnicy Chełmca

Nowa obwodnica ma przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, ale także przejąć ruch tranzytowy z dotychczasowego przebiegu DK28 oraz poprawić przepustowość drogi i uzupełnić obwodnicę Nowego Sącza. Połączy bowiem wybudowane odcinki Obwodnicy Północnej i nowej drogi powiatowej w kierunku Starego Sącza. Nadszedł czas na ogłoszenie przetargu, by wyłonić wykonawcę inwestycji.

- Do Dziennika Urzędowego UE wysłane zostały dokumenty dotyczące wszczęcia postępowania przetargowego na budowę obwodnicy Chełmca, w ciągu DK28. Obwodnica ta ominie także od północnego – zachodu Nowy Sącz - informuje Iwona Mikrut z GDDKiA w Krakowie.

Od wykonawcy, który wyłoniony zostanie w przetargu, oczekiwane jest wybudowanie ok. 1,5 km odcinka drogi jednojezdniowej, dwupasmowej, klasy technicznej GP wraz z budową obiektów inżynierskich - dwa mosty i dwa wiadukty, a także przebudową i rozbudową dróg poprzecznych oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej. - Trzeba przebudować wlot ronda na połączeniu obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 28 z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 28 (ul. Limanowskiej) i drogi powiatowej nr 1583K, a także rondo na połączeniu obwodnicy Chełmca z drogą powiatową nr 1551K , w ciągu ul. Marcinkowickiej.  Zaprojektowana jest również: rozbudowa dróg gminnych, ulic: Batalionów Chłopskich, Leśna i Węgrzynek, budowa chodników i urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, osadniki i separatory) - tłumaczy Iwona Mikrut.

Takie rzeczy tylko w Małopolsce: Na życzenie przykują do pręgierza albo zamkną w więzieniu
Wiadomości Muszyna. - Już za dwa tygodnie oddajemy do dyspozycji mieszkańców i turystów muszyński Rynek w nowej odsłonie – zapowiada burmistrz Jan Golba.

Poprowadzona po nowym śladzie obwodnica, w północnej części Chełmca, ominie jego centrum i umożliwi połączenie sieci dróg krajowych nr 28 i 75 w północno-zachodniej części Nowego Sącza. Przyczyni się to do poprawy istniejących warunków komunikacyjnych, występujących na terenie gminy Chełmiec oraz na odcinku dojazdu do trzeciego co do wielkości miasta województwa małopolskiego. Inwestycja znajduje się na liście zadań ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych 2014-2023.

Decyzja środowiskowa dla tego zadania wydana została w październiku 2018 r. Od września 2019 r. trwało opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z projektem budowlanym. W listopadzie 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Ocen Przedsięwzięć Inwestycyjnych, a 1 grudnia 2020 r. został złożony wniosek do Wojewody Małopolskiego o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji (ZRID).

Roboty przewidziane są w latach 2022 – 2023.

fot. GDDKiA Kraków

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje