piątek, 5 maja 2023 14:22

Coraz bliżej do Międzynarodowej Konferencji Samorząd 6.0 w Wieliczce

Autor Marzena Gitler
Coraz bliżej do Międzynarodowej Konferencji Samorząd 6.0 w Wieliczce

Europejski Instytut Zrównoważonego Rozwoju rozpoczyna swoją międzynarodową pracę. Dziś w Bukareszcie spotkali się założyciele i przedstawiciele organizacji  oraz członkowie Rady Naukowej wspótworzący Europejski Instytut  Zrównoważonego Rozwoju: Marius Galbenusa, Ignat Timar, Asociatia Romana Dezvoltare Locala Durabila, Asociatia Centrul European De Resurse pentru  Sustenabilitate.

Coraz bliżej do Międzynarodowej Konferencji Samorząd 6.0 w Wieliczce - fot. UMiG Wieliczka

Podczas spotkania Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu dr Artur Kozioł podkreślił: „Łączmy doświadczenie w zarządzaniu usługami społecznymi z obszarem wiedzy i nauki. Poszukujemy wspólnie rozwiązań dla zrównoważonego rozwoju w otaczającym nas świecie. Zdajemy sobie sprawę, że wspólna praca będzie trudną drogą wymagającą ogromnego wysiłku w wypracowaniu rozwiązań w coraz szybciej  zmieniających się uwarunkowaniach społecznych i gospodarczych, wyzwaniach zarządzania wspólnotami lokalnymi w nowoczesnym świecie. Przy udziale konsultacji społecznych w odniesieniu do różnych obszarów życia chcemy wypracować rozwiązania w trosce o nasze wspólne środowisko”.

Prezes Instytutu Marius Galbenusa zaznaczył: „Zrównoważony rozwój nie jest już opcją, ale obowiązkiem każdego z nas. Administracja lokalna i centralna, środowisko akademickie, otoczenie biznesowe i odpowiednio społeczeństwo obywatelskie muszą być zaangażowane we wspólne wysiłki na rzecz identyfikacji i wdrożenia najlepszych rozwiązań dla zrównoważonej przyszłości”.

Główne cele nowo powstałego Europejski Instytut Zrównoważonego Rozwoju koncentrują się wokół:
-  rozwoju usług edukacyjnych w kraju i za granicą w zakresie zrównoważonego rozwoju gospodarki, zmian klimatu i ochrony środowiska, zarówno dla sektora prywatnego, jaki i publicznego,
- lokalnej realizacji Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju,
- zapewnienia ram instytucjonalnych dla efektywnego wykorzystania zasobów  ludzkich i materialnych, które mogą przyczynić się do zrównoważonego  rozwoju miejscowości,
- wzmocnienia zdolności administracyjnych władz i  instytucji publicznych do wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w politykach publicznych,
- unowocześnienia polityki środowiskowej na poziomie lokalnym i dostosowanie jej do standardów europejskich,
- promowania edukacji jako niezbędnego elementu zrównoważonego rozwoju i wspieranie zasad zrównoważonej edukacji,
- zachowania i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego, tożsamości  kulturowej i dialogu międzykulturowego jako kluczowych elementów  zrównoważonego rozwoju,
- wprowadzenia i promowania zasad gospodarki o obiegu zamkniętym jako podstawowych elementów strategii gospodarczej.

Coraz bliżej do Międzynarodowej Konferencji Samorząd 6.0 w Wieliczce - fot. UMiG Wieliczka
Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje