poniedziałek, 27 listopada 2023 13:17

Czworonogi w mundurach: Psy służbowe w Polskich Siłach Zbrojnych otrzymają stopnie wojskowe!

Autor Małgorzata Gietner-Woszczyna
Czworonogi w mundurach: Psy służbowe w Polskich Siłach Zbrojnych otrzymają stopnie wojskowe!

Polskie Siły Zbrojne dokonują wyjątkowego kroku w uznaniu roli psów służbowych w działaniach operacyjnych. Sztab Generalny Wojska Polskiego ogłosił, że psy służące w armii otrzymają wojskowe stopnie, co jest wyrazem uznania ich wkładu w obronę kraju. Od szeregowca do sierżanta - to zakres stopni, które będą przyznawane czworonogim bohaterom.

Bohaterowie na czterech łapach

Psy służące w Polskich Siłach Zbrojnych to nie tylko towarzysze żołnierzy, ale i nieocenieni pomocnicy w operacjach takich jak poszukiwania, tropienie, patrolowanie oraz wykrywanie materiałów wybuchowych. Są one również szkolone do udziału w sytuacjach bojowych. Przyznanie im wojskowych stopni jest gestem docenienia ich pracy i odwagi.

Decyzja Sztabu Generalnego

Inicjatywa nadania stopni wojskowych psom zrodziła się wśród samych żołnierzy, którzy dostrzegają kluczową rolę czworonogów w operacjach. Sztab Generalny zareagował na tę propozycję pozytywnie, planując wprowadzenie odpowiednich regulacji. Prawo do nadawania stopni będzie przysługiwało dowódcom jednostek, w których służą psy.

Ważna rola psów służbowych

Decyzja ta podkreśla znaczenie psów służbowych w strukturach wojskowych i ich wkład w bezpieczeństwo państwa. Jest to również znak uznania dla tych niezwykłych zwierząt, które każdego dnia ryzykują swoje życie, wspierając żołnierzy w ich codziennej służbie.

Fot.: pixabay, MON

Polska - najnowsze informacje

Rozrywka