piątek, 13 sierpnia 2021 14:09

Czynniki, wpływające na cenę akcji na giełdzie: Jak obliczyć wartość akcji?

Autor Artykuł sponsorowany
Czynniki, wpływające na cenę akcji na giełdzie: Jak obliczyć wartość akcji?

W celu dokonywania słusznych decyzji handlowych na podstawie o analizę i dane warto się zapoznać z czynnikami, które wpływają na cenę akcji, oraz nauczyć się szacować realną wartość spółki. Dowiedz się o ustaleniu wartości akcji oraz w jakim dokładnie momencie trzeba kupować lub sprzedawać papiery wartościowe.

Więcej w tym artykule!

Akcja — co to?

Akcja to udział, czyli określona część spółki, notowanej na giełdzie. Ilość akcji w posiadaniu oraz łączna liczba akcji spółki w obiegu determinują, jaka część firmy odpowiada tym papierom wartościowym.

Akcje też upoważniają ich właściciela do uzyskania dywidend wypłacanych akcjonariuszom zazwyczaj co kwartał lub co roku (o ile firma wypłaca dywidendy). W zależności od rodzaju akcji posiadacz może głosować na spotkaniach zarządu z głosem równowartym udziałowi w firmie.

Cena akcji ustalona na giełdzie to tymczasowa cena rynkowa akcji, reprezentująca aktualny nastrój na rynku, jest to cena, w jaką obecnie rynek ocenia akcję. Konkretna cena rynkowa może oznaczać, że obecnie firma kosztuje mało, drogo lub blisko wartości rzeczywistej.

Rzeczywista wartość to połączenie wielu czynników i wskaźników, głównie dotyczących sprawozdania finansowego i zarządzania firmą.

Na stronie Makler Forex znajdziesz rankingi i oceny najlepszych platform, gdzie możesz zainwestować w akcje.

Czynniki determinujące wartość akcji

Oprócz obecnych nastrojów inwestorów i traderów, na wartość akcji firmy wpływają takie czynniki, jak:

 • Gospodarcze dane makroekonomiczne. Wysokie lub niskie stopy procentowe, poziom inflacji, zmiana PKB i kondycja danego sektora, poziom bezrobocia i inne ważne czynniki mikro- oraz makroekonomiczne mocno wpływają na wartość akcji.
 • Dane finansowe firmy. Jeżeli zyski rosną, płynność spółki jest wysoka, spółka rośnie, skutecznie wychodzi na nowe rynki, podnosi dywidendy i/lub inwestuje w badania i rozwój, oraz jej zobowiązania nie przekraczają aktywów, to cena akcji firmy będzie rosła. Te dane można sprawdzać na platformach jak Yahoo Finance, Trading View i Finviz.
 • Oczekiwania. W obecnej cenie rynkowej akcji włączone są oczekiwania inwestorów na najbliższą przyszłość. Jeżeli większość oczekuje, że w kolejnym sprawozdaniu finansowym pewna spółka pokaże wydatne wyniki, cena akcji będzie nieco wyższa. Jeżeli oczekiwania się nie spełnią i spółka pokaże pozytywne, ale trochę gorsze wyniki, cena akcji może gwałtownie spaść po wydaniu sprawozdania finansowego.
 • Siły rynkowe i pieniądze. Na cenę akcji mogą wpływać też mocne siły rynkowe. Mocne oznacza, że biorą aktywny udział w handlu i mają wysokie obroty inwestycyjne. Może być też tak, że na rynku jest tak dużo wolnych środków, że rosną nawet akcje niezyskownych spółek, jak jest teraz podczas poluzowania polityki pieniężnej. Podczas kryzysu finansowego 2008 roku ograniczenie emisji pieniędzy doprowadziło do przeciwnej sytuacji.

Jak obliczyć wartość akcji?

Istnieje kilka rodzajów modeli obliczenia wartości akcji za pomocą dyskontowania dywidendy. Jednym z najpopularniejszych, ze względu na swoją prostotę, jest model wzrostu Gordona.

Opracowane w latach 60. XX wieku przez amerykańskiego ekonomistę Myrona Gordona równanie modelu wzrostu Gordona przedstawia się następująco:

Wartość bieżąca akcji = (dywidenda na akcję) / (stopa dyskontowa - stopa wzrostu)Lub jako równanie:

gdzie:

 • P = Obecna cena akcji
 • g = Stała stopa wzrostu w nieskończoność oczekiwana dla dywidendy
 • r = Stały koszt kapitału własnego dla tej firmy (lub stopa zwrotu)
 • D1 = Wartość dywidend w następnym roku

Jak kupić akcje na giełdzie: krok po kroku

Inwestowanie na giełdzie nie jest czymś skomplikowanym. Trading na online platformach jest możliwy od dawna i istniejące brokerzy pozwalają na szybką i prostą rejestrację oraz dokonywanie transakcji. Więc, jak można kupić akcję na giełdzie przez internet?

 1. Załóż rachunek inwestycyjny. Zakładanie konta wygląda podobnie do rejestracji na dowolnej stronie.
 2. Wpłać środki na rachunek. Większość brokerów oferuje wersję demo, ale aby zacząć handlować na platformie prawdziwymi środkami wymagane jest dokonywanie minimalnej wpłaty (zazwyczaj od kilkuset do kilku tysięcy złotych).
 3. Przejdź weryfikację. Większość brokerów wymaga weryfikacji konta i tożsamości. Uzyskasz szczegóły dotyczące przesyłania zdjęcia dowodu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Niektóre platformy inwestycyjne z USA mają długą listę pytań dotyczących twojego stylu inwestowania i pochodzenia środków jeszcze podczas procesu rejestracji.
 4. Wejdź na platformę. Teraz możesz wejść na platformę transakcyjną brokera, gdzie możliwe jest dokonywanie transakcji. Tam zobaczysz kursy akcji, wykresy par walutowych, prognozy dotyczące kryptowalut i inne rzeczy — to zależy od oferty konkretnego brokera.
 5. Złóż zlecenie zakupu akcji. Za pomocą zlecenia rynkowego możesz natychmiast kupić lub sprzedać wybraną akcję. Dzięki zleceniom odroczonym możesz wejść do pozycji automatycznie, gdy cena akcji uzyska pewny poziom. Korzystając z dźwigni finansowej, pomnożysz potencjalne zyski. Używaj ją ostrożnie, bo potencjalne straty też rosną.

I tyle. Akcja kupiona i jesteś szczęśliwym posiadaczem części pewnej firmy.

W celu uzyskania dobrych wyników z inwestowania warto nie tylko dobrze analizować akcje, ale też dywersyfikować portfolio, aby nie stracić dużej części kapitału przy spadku jednej akcji.

Udanego handlu na giełdzie!

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje