wtorek, 3 stycznia 2023 16:09

Burmistrz Wieliczki o drastycznych podwyżkach: Destrukcyjne kroki rządzących

Autor Artur Kozioł - Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka
Burmistrz Wieliczki o drastycznych podwyżkach: Destrukcyjne kroki rządzących

Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł komentuje aktualne wydarzenia.

Destrukcyjne kroki rządzących Chciałbym zwrócić dziś uwagę na działania rządu, które w zawoalowany sposób podważają skuteczność działań samorządów, rujnują ich samodzielność, uzależniając ich funkcjonowanie od "widzimisię" władz centralnych. Pierwszy krok destrukcji - spółki zależne od rządu podwyższają cenę za prąd bez wskazywania ekonomicznego uzasadnienia. Miasta i Gminy dostają propozycje zmiany umów, w myśl których mają zwiększyć o dziesiątki milionów złotych wydatki za faktury wystawione za oświetlenie uliczne, oświetlenie szkół, czy budynków użyteczności publicznej. Protestujemy wobec takich praktyk Rządu, który obiecuje zatrzymanie cen, a z drugiej strony przyzwala, aby spółki energetyczne nie uczestniczyły w przetargach, nie podpisywały umów na dostarczanie energii. Panie Premierze, kto za tym działaniami się kryje i kto kieruje ogólnokrajową destrukcją energetyczną. Drugi krok destrukcji - zjawisko zawyżania cen paliw, praktyki mające znamiona monopolu. Dziś samorząd organizuje transport publiczny, pomaga mieszkańcom dotrzeć do pracy, uczniom do szkoły. W innym wymiarze usług komunalnych świadczy usługi odbioru od mieszkańców śmieci, prowadzi prace porządkowe. Aby zrealizować te wszystkie zdania dla mieszkańców potrzebujemy paliwa. Jeśli przyjrzyjmy się działaniom spółek zależnych od rządu, zauważymy - po raz kolejny - jak trudno prezesom tych spółek przychodzi uzasadnienie dla utrzymywania tak wysokich cen. Paliwo jest i było drogie, co spowodowało wzrost wydatków samorządów. Łańcuszek przyczynowo- skutkowy wygląda następująco: Samorządy dopłacają do tych wydatków, a więc spółki miejskie świadczące usługi dla mieszkańców generują straty, a spółki paliwowe inkasują ogromne zyski. Panie Premierze, dlaczego drenuje Pan kieszenie mieszkańców wzmacniając spółki paliwowe w swoim bogactwie. Gdzie są działania nadzorcze...? gdzie są działania Walnego Zgromadzenia, Rad Nadzorczych i przedstawicieli rządu w tych spółkach? W świetle tych faktów i praktyk, być może niedługo słowo " spółka" kojarzyć się będzie ze zmową. To nie wygląda dobrze! Artur Kozioł

Opublikowany przez Małopolska - Ruch Samorządowy TAK Dla Polski Wtorek, 3 stycznia 2023

Chciałbym zwrócić dziś uwagę na działania rządu, które w zawoalowany sposób podważają skuteczność działań samorządów, rujnują ich samodzielność, uzależniając ich funkcjonowanie od "widzimisię" władz centralnych. Pierwszy krok destrukcji - spółki zależne od rządu podwyższają cenę za prąd bez wskazywania ekonomicznego uzasadnienia. Miasta i Gminy dostają propozycje zmiany umów, w myśl których mają zwiększyć o dziesiątki milionów złotych wydatki za faktury wystawione za oświetlenie uliczne, oświetlenie szkół, czy budynków użyteczności publicznej. Protestujemy wobec takich praktyk Rządu, który obiecuje zatrzymanie cen, a z drugiej strony przyzwala, aby spółki energetyczne nie uczestniczyły w przetargach, nie podpisywały umów na dostarczanie energii. Panie Premierze, kto za tym działaniami się kryje i kto kieruje ogólnokrajową destrukcją energetyczną.

Drugi krok destrukcji - zjawisko zawyżania cen paliw, praktyki mające znamiona monopolu. Dziś samorząd organizuje transport publiczny, pomaga mieszkańcom dotrzeć do pracy, uczniom do szkoły. W innym wymiarze usług komunalnych świadczy usługi odbioru od mieszkańców śmieci, prowadzi prace porządkowe. Aby zrealizować te wszystkie zdania dla mieszkańców potrzebujemy paliwa. Jeśli przyjrzyjmy się działaniom spółek zależnych od rządu, zauważymy - po raz kolejny - jak trudno prezesom tych spółek przychodzi uzasadnienie dla utrzymywania tak wysokich cen. Paliwo jest i było drogie, co spowodowało wzrost wydatków samorządów. Łańcuszek przyczynowo - skutkowy wygląda następująco: Samorządy dopłacają do tych wydatków, a więc spółki miejskie świadczące usługi dla mieszkańców generują straty, a spółki paliwowe inkasują ogromne zyski. Panie Premierze, dlaczego drenuje Pan kieszenie mieszkańców wzmacniając spółki paliwowe w swoim bogactwie. Gdzie są działania nadzorcze...? Gdzie są działania Walnego Zgromadzenia, Rad Nadzorczych i przedstawicieli rządu w tych spółkach? W świetle tych faktów i praktyk, być może niedługo słowo "spółka" kojarzyć się będzie ze zmową. To nie wygląda dobrze!

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka