wtorek, 1 września 2020 16:29

Do uzdrowiska w czerwonej strefie? Proszę bardzo – ministerstwo nie widzi problemu

Autor Tomasz Stępień
Do uzdrowiska w czerwonej strefie? Proszę bardzo – ministerstwo nie widzi problemu

Od soboty w powiatach zakwalifikowanych do strefy czerwonej nie obowiązuje już zakaz prowadzenia leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej.

Mieszkańcy powiatów, w których gwałtownie przybywa chorych i które zostały zaklasyfikowane do czerwonej strefy, muszą liczyć się z wieloma ograniczeniami. Wśród nich znalazły się między innymi zakaz organizacji imprez masowych, imprezy sportowe mogą odbywać się, ale tylko bez publiczności, zamknięte maja być wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne. Obowiązują limity gości na weselach (50 osób, z wyjątkiem obsługi) czy noszenie maseczki wszędzie w przestrzeni publicznej.

Do tej pory w czerwonych powiatach obowiązywał też zakaz prowadzenia leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej. Teraz to się zmienia.

28 sierpnia rząd wydał rozporządzenie w którym w strefie czerwonej zniesiono zakaz prowadzenia:

  • rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym w systemie stacjonarnym przez osoby uprawnione, o których mowa w § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
  • rehabilitacji leczniczej w zakładach rehabilitacji leczniczej, dla których podmiotem tworzącym jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
  • realizacji projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  • turnusów leczniczo-profilaktycznych w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej
  • turnusów leczniczo-profilaktycznych w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
  • turnusów readaptacyjno-kondycyjnych w:

- podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w których są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej,

- jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej

  • turnusów antystresowych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Małopolska - najnowsze informacje