środa, 23 maja 2018 09:03

Dodatkowe prace przy ul. Igołomskiej

Autor Manuel Langer
Dodatkowe prace przy ul. Igołomskiej

Trwa rozbudowa ulicy Igołomskiej. Roboty realizowane są od kwietnia zeszłego roku. Dotychczas prace przebiegały zgodnie z harmonogramem, obecny etap wymaga zwiększenia zakresu prowadzonych robót. Będą to: przebudowa odbiornika kanalizacji deszczowej oraz wzmocnienie podłoża pod jezdnią.

Dodatkowe prace wpłyną pozytywnie na trwałość inwestycji, zapewnią bezawaryjną eksploatację drogi przez wiele lat. Inwestycja przy ulicy Igołomskiej jest szczególnie ważna w kontekście projektu „Nowa Huta Przyszłości”, dla którego ulica będzie główną osią komunikacyjną.

Decyzja o zwiększeniu zakresu prac została podjęta po porównaniu stanu faktycznego z dokumentacją projektową oraz przeprowadzonymi przed rozpoczęciem inwestycji badaniami geologicznymi. Grunty położone wzdłuż kombinatu nowohuckiego okazały się o wiele mniej nośne, niż przewidywały badania geologiczne z 2010 r. Potwierdziły to dodatkowe ekspertyzy wykonane przez Politechnikę Krakowską.

Dodatkowe wzmocnienia gruntu będą polegać na wykonaniu palowania podłoża w kilku miejscach wzdłuż ulicy Igołomskiej. Odbiornik kanalizacji deszczowej zostanie tak przebudowany, aby woda była odpowiednio odprowadzana, dzięki czemu grunt pod jezdnią będzie stabilny.

Prace zostaną zlecone obecnemu wykonawcy, dzięki czemu zostanie zachowana ciągłość robót. Odcinek drogi pomiędzy ul. J. Giedroycia i Wyciąską ma być gotowy do końca 2019 r. Wcześniej na tory do Pleszowa wrócą tramwaje, jak tylko zakończą się roboty towarzyszące remontowi torowiska.

Torowisko jest już gotowe, a zaawansowanie prac na całym kontrakcie szacowane jest na 30 proc.

Info/foto: UM Kraków

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka