piątek, 4 listopada 2022 13:48

Doraźnie naprawią skutki powodzi z 2021 r.

Autor Joanna Jamróz-Haładyj
Doraźnie naprawią skutki powodzi z 2021 r.

Starostwo zdecydowało, aby doraźnie naprawić zniszczenia powstałe w 2021 r. w wyniku powodzi i zabezpieczyć korpus drogi.

Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski sprawdzał stan przejezdności drogi powiatowej w Koniuszowej. Na dwóch przepustach są tam duże wyrwy powstałe w wyniku powodzi w lipcu 2021 r.

- Szacunkowy koszt likwidacji wyrw wyniósłby około dwa miliony złotych

– mówi starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski.

- Podjęliśmy starania, aby doraźnie naprawić te zniszczenia i zabezpieczyć korpus drogi. Te prace zostaną wykonane jeszcze w tym roku.

Przedstawiony kosztorys wykonania robót, czyli narzutu kamiennego i zabezpieczenia wlotów tylko jednego z uszkodzonych przepustów przekracza 75 tysięcy złotych. Po zakończeniu prac, oba miejsca będą doraźnie zabezpieczone, co nie oznacza, że kolejna większa woda nie uszkodzi ponownie tych miejsc.

- Będziemy na bieżąco monitorować sytuację w tym miejscu i reagować w razie potrzeby

– dodaje Adam Czerwiński, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg.

– Droga jest przejezdna. Proszę kierowców o uważną jazdę na tym odcinku, również dlatego, że w pobliżu znajduje się szkoła podstawowa.

Inf. i foto: SPNS

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje