środa, 16 czerwca 2021 14:36

Druga opinia medyczna jako uzupełnienie ubezpieczenia na życie i zdrowie – co warto wiedzieć?

Autor Głos 24
Druga opinia medyczna jako uzupełnienie ubezpieczenia na życie i zdrowie – co warto wiedzieć?

Dzięki ubezpieczeniu na życie i zdrowie możemy otrzymać świadczenie od towarzystwa, m.in. jeśli poważnie zachorujemy. W pewnych przypadkach możemy także uzyskać tzw. zagraniczną drugą opinię medyczną, która może stanowić potwierdzenie poprawności pierwszej diagnozy oraz potwierdzenie albo propozycję zmiany planu leczenia. Kiedy ją uzyskamy?

Jak działa druga opinia medyczna?

W przypadku gdy  poważnie zachorujemy, możemy skorzystać z drugiej opinii medycznej. Zgromadzone i dostarczone wyniki badań zostaną przekazane do eksperta z odpowiedniej dziedziny medycyny. Na podstawie dokumentacji medycznej lekarz oceni, czy diagnoza została postawiona poprawnie, a także w razie potrzeby ustali najlepszą metodę leczenia.

Czy warto szukać potwierdzenia diagnozy u innych specjalistów? Zdecydowanie tak. Z danych cytowanych przez Wall Street Journal wynika, że tylko 50 proc. chorych jest prawidłowo diagnozowanych.

Po uzyskaniu drugiej opinii medycznej ubezpieczony otrzyma raport z diagnozą, oceną dotychczasowego sposobu leczenia i ‒ jeśli to będzie potrzebne ‒ propozycją dalszego leczenia. Na tej podstawie będzie on mógł się upewnić, czy rzeczywiście pierwsza diagnoza oraz wdrożone leczenie były właściwe.

W jakich przypadkach druga opinia medyczna może okazać się przydatna?

Wiedza specjalistów jest coraz większa i stosowane są coraz bardziej zaawansowane metody leczenia,  szczególnie nowotworów. Dlatego wielu poważnie chorych, poszukując optymalnego sposobu leczenia, decyduje się na skonsultowanie diagnozy z przynajmniej jednym innym lekarzem.

Druga opinia medyczna jest przydatna w wielu sytuacjach. Dzięki niej możemy:

  • potwierdzić wcześniejsze rozpoznanie albo je wykluczyć,
  • skorzystać z porady jednego z najlepszych zagranicznych ekspertów w swojej dziedzinie, bez wychodzenia z domu,
  • rozpocząć najlepsze możliwe leczenie po uzyskaniu potwierdzenia od niezależnego specjalisty.

W przypadku gdy druga opinia medyczna nie jest zgodna z pierwszą, można wziąć pod uwagę konsultację z kolejnym lekarzem, żeby jeszcze upewnić się, czy uzyskana  diagnoza jest właściwa. Często okazuje się, że w danym przypadku możliwe jest leczenie z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań.

Ubezpieczenie na życie i zdrowie z drugą opinią medyczną

Zanim zdecydujemy się na daną polisę na życie, warto sprawdzić, czy mamy możliwość skorzystania z drugiej opinii medycznej. Taką możliwość daje umowa dodatkowa do ubezpieczenia na życie dostępna m.in. w Avivie. Dzięki niej bez konieczności wyjazdu z Polski możemy uzyskać opinię światowej klasy specjalisty, który sprawdzi, czy postawiono odpowiednią diagnozę i zaproponowano najlepsze leczenie. Żeby otrzymać taką poradę, musimy przekazać konsultantowi dokumentację medyczną. Z drugiej opinii medycznej można skorzystać w przypadku chorób lub uszkodzeń ciała wymienionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, np. takich jak nowotwór złośliwy, udar mózgu, stwardnienie rozsiane oraz innych stanów chorobowych, które zagrażają naszemu życiu. W ramach umowy otrzymamy również dostęp do askbestdoctors.com, czyli platformy, na której po zalogowaniu się sprawdzimy naszą dokumentację medyczną, a także będziemy mieć do dyspozycji bogate zasoby informacji medycznych. Co ważne w ramach naszego ubezpieczenia z drugiej opinii mogą również skorzystać nasi bliscy: współmałżonek i dzieci.

Warto sprawdzić w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU), w jakich przypadkach możemy skorzystać z drugiej opinii medycznej. W zależności od oferty zasady mogą się różnić.

Zdrowie i Uroda

Zdrowie i Uroda - najnowsze informacje