piątek, 26 kwietnia 2019 15:12

Eurobarometr PE: zdecydowana większość Polaków dostrzega korzyści z przynależności do UE

Autor Bernard Szwabowski
Eurobarometr PE: zdecydowana większość Polaków dostrzega korzyści z przynależności do UE

Gdyby jutro miało odbyć się referendum dotyczące członkostwa Polski w UE 76 proc. Polaków zagłosowałoby za pozostaniem we Wspólnocie; to więcej niż średnia unijna, która wynosi 68 proc. - wynika z najnowszego Eurobarometru Parlamentu Europejskiego.

Za wystąpieniem z UE opowiada się 9 proc. Polaków, 15 proc. jest w tej sprawie niezdecydowanych.

O tym, że członkostwo w UE jest dobre dla Polski przekonanych jest 68 proc. respondentów; czymś złym odpowiada 5 proc. badanych; ani czymś dobrym ani czymś złym - 26 proc.; trudno powiedzieć - 1 proc. respondentów.

Zdecydowana większość Polaków jest też przekonana, że "biorąc wszystko pod uwagę", nasz kraj skorzystał na członkostwie w UE - takiej odpowiedzi udzieliło  86 proc. badanych; według 8 proc. Polska nie skorzystała na przynależności do Wspólnoty; 6 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

W badaniu zapytano także Polaków, jakie tematy powinny być wiodącymi w kampanii przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Najwięcej wskazań padło na gospodarkę i wzrost - 48 proc.; zwalczanie terroryzmu - 38 proc.; politykę bezpieczeństwa i obrony - 36 proc.; zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży - 34 proc.; promowanie demokracji i praw człowieka - 33 proc.; ochronę socjalną obywateli UE - 31 proc. Najmniej respondentów wskazało ochronę danych osobowych - 14 proc. czy ochronę granic zewnętrznych UE - 25 proc.

57 proc. przebadanych w Polsce osób wyraziło przekonanie, że ich głos liczy się w UE (unijna średnia przy odpowiedzi na to pytanie to 51 proc.); nie zgadza się z tą tezą 36 proc. badanych; 7 proc. nie ma zdania.

W badaniu sprawdzano też wiedzę Europejczyków na temat terminu wyborów do PE. W Polsce, podobnie jak w całej UE ich datę znało 38 proc. badanych.

Polacy zapytani czy wezmą udział w tych wyborach odpowiadali: 25 proc. - "jest to bardzo prawdopodobne"; 17 proc. - "prawdopodobne"; 16 proc. - "umiarkowanie prawdopodobne"; 37 proc. - "nieprawdopodobne".

Z kolei na pytanie: "z jakich powodów - jeśli w ogóle - zagłosował(a)by Pan(i) w wyborach do Parlamentu Europejskiego" 39 proc. Polaków odpowiada, że jest to obywatelski obowiązek; 25 proc., że zwykle głosuje w wyborach politycznych; 20 proc. - bo czuje się Europejczykiem; 18 proc. - bo głosując w wyborach do PE można coś zmienić.

Na pytanie odwrotne: "z jakich powodów - jeśli w ogóle - nie zagłosował(a)by Pan(i) w wyborach do Parlamentu Europejskiego" 28 proc. odpowiedziało, że ich głos niczego nie zmieni; 25 proc. - nie ma zaufania do systemu politycznego; 17 proc. uważa, że PE nie zajmuje się wystarczająco dużo problemami osób takich oni; 13 proc. uważa, że nie są wystarczająco dobrze poinformowani, by iść na wybory.

Respondenci zostali też zapytani jak ich zdaniem w ciągu ostatnich lat zmieniała się rola Parlamentu Europejskiego w UE. Według 47 proc. badanych w Polsce nie zmieniła się (średnia unijna - 41 proc.); 19 proc. - wzrosła (UE - 21 proc.); 18 proc. - trudno powiedzieć (UE - 14 proc.); 16 proc. - spadła (UE - 24 proc.).

42 proc. badanych w Polsce chciałoby, by rola PE wzrosła (średnia UE w tej sprawie to 54 proc.); 24 proc. optuje za tym, by PE odgrywał porównywalną rolę (UE - 15 proc.); 18 proc. jest za tym, by rola PE spadła (UE - 21 proc.);

W całej UE badanie odbyło się w dniach 19 lutego - 4 marca; przeprowadzono 26 tys. 966 bezpośrednich wywiadów kwestionariuszowych. W samej Polsce przebadano 1007 osób.

js/

fot : © European Union 2017 - Source: EP/Genevieve ENGEL

Europa i świat

Europa i świat - najnowsze informacje