piątek, 4 czerwca 2021 07:48

Filia biblioteki w Limanowej oficjalnie otwarta. „To zachęci czytelników do częstszych odwiedzin”

Autor Aleksandra Tokarz
Filia biblioteki w Limanowej oficjalnie otwarta. „To zachęci czytelników do częstszych odwiedzin”

2 czerwca odbyło się oficjalne otwarcie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu - Filii w Limanowej w nowej lokalizacji. - Województwo Małopolskie w 2020 roku przeznaczyło ponad 100 tys. zł na zakup wyposażenia filii, w tym nowoczesnych regałów i uzupełnienie księgozbioru - mówiła Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Kompleks, który znajduje się przy ulicy Bronisława Czecha służy trzem instytucjom - Miejskiemu Domowi Kultury, Bibliotece Miejskiej oraz filii Biblioteki Pedagogicznej.

Prace budowlano-modernizacyjne trwały trzy lata. Koszt tej inwestycji to blisko 24 mln zł. Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie finansowe w postaci dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w kwocie blisko 2 mln zł oraz dofinansowanie w kwocie blisko 2 mln zł z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

- Otwarcie nowej siedziby filii w Limanowej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu jest elementem szerszego procesu unowocześniania bazy bibliotek pedagogicznych. Przypomnijmy, że jest to jedno ze strategicznych zadań Samorządu Województwa Małopolskiego. Zmodernizowana baza niewątpliwie zachęci czytelników do częstych odwiedzin biblioteki. Da również możliwość rozwoju kadry i realizacji ambitnych przedsięwzięć bibliotecznych - powiedziała Marta Malec-Lech z zarządu województwa podczas uroczystego otwarcia biblioteki.

Dania kuchni regionalnej wylądują na zagórzańskim stole. „Długo czekaliśmy na ten moment”
Wiadomości Mszana Dolna. Do menu restauracji wprowadzona zostanie Zagórzańska karta dań.

Obecnie filia w Limanowej współpracuje i wspomaga placówki oświatowe regionu w działalności edukacyjno-wychowawczej, organizując m.in. lekcje biblioteczne, zajęcia biblioterapeutyczne, szkolenia i konferencje dla nauczycieli, sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu limanowskiego oraz konkursy czytelnicze.

Limanowa - najnowsze informacje