środa, 16 grudnia 2020 17:08

Forum Ekonomiczne nie wróci już do Krynicy-Zdroju!

Autor Aleksandra Tokarz
Forum Ekonomiczne nie wróci już do Krynicy-Zdroju!

Po 28 latach najważniejszy polski kongres gospodarczy – Forum Ekonomiczne – opuszcza Krynicę Zdrój. Trwa przetarg, który ma wyłonić nowych partnerów i nową lokalizację.

Forum Ekonomiczne od 1992 roku organizowane było nieprzerwanie w Krynicy. Wieloletnia umowa o współpracy przy organizacji Forum Ekonomicznego podpisana przez organizatorów Forum z Województwem Małopolskim i miastem Krynica Zdrój wygasła jednak w tym roku. W związku z tym Instytut Studiów Wschodnich wystąpił z zapytaniem ofertowym do Województwa Wielkopolskiego, Miasta Poznań, Międzynarodowych Targów Poznańskich, Województwa Dolnośląskiego, Miasta Karpacz, Województwa Małopolskiego, Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Krynica Zdrój oraz Województwa Zachodniopomorskiego z Pobierowem, na jakich warunkach wymienieni partnerzy gotowi byliby do współpracy przy organizacji Forum Ekonomicznego w przyszłości.

-W odpowiedzi na to zapytanie wpłynęły cztery oferty: Województwa Dolnośląskiego z miastem Karpacz, Wrocławiem i dwoma innymi podmiotami , Województwa Małopolskiego z Krynicą Zdrój, Województwa Wielkopolskiego z Poznaniem i Międzynarodowymi Targami Poznańskimi , Województwa Zachodniopomorskiego z Pobierowem. Potencjalni partnerzy zaproponowali warunki na jakich gotowi są współpracować z Forum Ekonomicznym w przyszłości - informuje Instytut Studiów Wschodnich.

Komisja przetargowa po przeanalizowaniu ofert zdecydowała, że do dnia 25 stycznia wyłączność na dalsze negocjacje otrzymuje w pierwszej kolejności konsorcjum podmiotów, na którego czele stoi Województwo Dolnośląskie. W przypadku niepowodzenia negocjacji z Województwem Dolnośląskim Instytut Studiów Wschodnich zadeklarował gotowość do prowadzenia negocjacji z Wielkopolską, Poznaniem i MTP.

-Niestety komisja przetargowa uznała, że z powodu niespełnienia przedstawionych przez organizatora Forum Ekonomicznego oczekiwań związanych z zapewnieniem przez partnerów odpowiedniej infrastruktury konferencyjnej oferty województwa Małopolskiego z Krynicą i Województwa Zachodniopomorskiego z Pobierowem zostały odrzucone - poinformował Instytut.

Sądecczyzna pożegnała się więc z najważniejszą imprezą, która odbywała się co roku na tym terenie.

fot. Instytut Studiów Wschodnich

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje