czwartek, 30 maja 2019 12:28

GAZ-SYSTEM inwestuje w Pogórskiej Woli. Co znajdzie się w nowym biurowcu?

Autor Marzena Gitler
GAZ-SYSTEM inwestuje w Pogórskiej Woli. Co znajdzie się w nowym biurowcu?

Nowa siedziba tarnowskiego oddziału GAZ-SYSTEM otwarta została w Pogórskiej Woli (gmina Skrzyszów). Uczestnicząca w wydarzeniu Anna Pieczarka z zarządu województwa małopolskiego gratulowała władzom spółki pięknego i okazałego biurowca, a także życzyła dalszego rozwoju oraz kolejnych sukcesów inwestycyjnych. Jakie plany ma spółka gazownicza?

Laboratorium Pomiarów Jakości Gazu, węzeł przesyłowy na powstających gazociągach, które niebawem połączą Baltic Pipe i Terminal LNG ze Słowacją i Ukrainą oraz siedziba pogotowia gazowego to elementy inwestycji spółki w Pogórskiej Woli. Oddział GAZ-SYSTEM, na terenie którego realizowane są te projekty, będzie miał tam nową siedzibę.

Obszar działania tarnowskiego oddziału obejmuje swoim zasięgiem cztery województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie oraz świętokrzyskie. Całkowita ilość przesyłanego przez GAZ-SYSTEM gazu w 2018 roku wynosiła 17,2 mld m3, natomiast przez tutejszy oddział – 5,8 mld m3.

- Średnio każdego roku przez oddział w Tarnowie przepływa około 37 procent całego gazu przesyłanego w naszej spółce. To potwierdza jak ważną rolę odgrywa w regionalnym rynku gazu – mówił Artur Zawartko, wiceprezes GAZ-SYSTEM.

Potrzeba sprawnego zarządzania dynamicznie rozwijającym się systemem przesyłowym oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony obiektów GAZ-SYSTEM były podstawą decyzji zarządu spółki do usytuowania zaplecza technicznego i administracyjnego w jednej lokalizacji. Zgodnie z założeniami w Pogórskiej Woli docelowo znajdą się: siedziba oddziału spółki, terenowa jednostka eksploatacji, tłocznia gazu, gazowe pogotowie techniczne, centralne archiwum oraz magazyn, a także Laboratorium Pomiarów Jakości Gazu.

Na razie zrealizowano pierwszy etap budowy całego kompleksu w Pogórskiej Woli – oddano do użytku okazały biurowiec.

- Gratuluję pięknego budynku. Cieszę się z rozwoju spółki, bo mieszkańcy regionu tarnowskiego mają dzięki temu pewnego i stabilnego pracodawcę. Życzę kolejnych sukcesów inwestycyjnych - powiedziała Anna Pieczarka, która dokonała również symbolicznego przecięcia wstęgi.

– Mieszkańcy naszego rejonu zyskują stabilnego pracodawcę, a gmina jeszcze większe wpływy do budżetu wpłacane przez spółkę z tytułu podatku od nieruchomości. Kwota w wysokości do 2 proc. wartości budowanej infrastruktury będzie przeznaczana na potrzeby naszej społeczności. Poza tym GAZ-SYSTEM to firma, która bardzo poważnie podchodzi do kwestii bezpieczeństwa swojej sieci przesyłowej. Świadczyć może o tym chociażby liczba spotkań ze społecznością lokalną – powiedział Marcin Kiwior, wójt Gminy Skrzyszów.

Spółka GAZ-SYSTEM prowadzi także aktywność badawczo-rozwojową w dwóch laboratoriach. Jedno z nich, Laboratorium Pomiarów Jakości Gazu zlokalizowane jest w Pogórskiej Woli. Oferuje m.in. pobór próbek i badania składu gazu ziemnego, zawartości związku siarki oraz pomiar hałasu zarówno w środowisku prac, jak i pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych. Laboratorium współpracuje również z jednostkami naukowymi, instytucjami zewnętrznymi oraz producentami urządzeń pomiarowych w zakresie prac badawczo-rozwojowych związanych z pomiarami jakościowymi i ilościowymi gazu ziemnego.

Dodajmy, że obecnie tarnowski oddział zarządza kilkoma kluczowymi inwestycjami o łącznej długości ok. 400 km. M.in. budową gazociągu Strachocina – Pogórska Wola o długości ok. 97 km, który umożliwi przesył gazu z Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu na Podkarpacie oraz dalej na Słowację. Pozwoli również na transport gazu w stronę Ukrainy czyli kierunku odwrotnym do obecnego. Poza tym bezpośrednie połączenie gazowego Korytarza Północ – Południe z Podziemnym Magazynem Gazu Strachocina podniesie bezpieczeństwo dostaw paliwa do klientów w województwach podkarpackim i małopolskim.

inf. i foto: UMWM

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje