sobota, 8 lutego 2020 11:25

Gdów. Budowa kolei. Geolodzy ruszają w teren

Autor Marzena Gitler
Gdów. Budowa kolei. Geolodzy ruszają w teren

W Urzędzie Gminy Gdów odbyło się spotkanie robocze z sołtysami miejscowości, w których od lutego realizowane będą prace geologiczne w związku z planowaną budową nowej linii kolejowej Podłęże – Piekiełko.

W związku z wydaniem przez Marszałka Województwa Małopolskiego decyzji zatwierdzającej Projekt Robót Geologicznych dla projektowanej trasy kolejowej Podłęże – Piekiełko od 10 lutego br. do 30 kwietnia na terenie Zborczyc, Wiatowic, Liplasu, Marszowic i Gdowa prowadzone będą terenowe badania geologiczne. Polegać one będą na wykonywaniu wierceń i sondowań geologicznych samojezdnymi wiertnicami i sondami geologicznymi.
Badania realizuje Pracownia Geologiczno-Inżynierska sp. z o.o. z Łodzi (tel.  42 254 06 54), do której można zwracać się o informacje.

Inf. i foto: UG Gdów

Wieliczka - najnowsze informacje