sobota, 10 sierpnia 2019 08:12

Gdów: Trwają remonty dróg rolniczych

Autor Marzena Gitler
Gdów: Trwają remonty dróg rolniczych

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych remontowane są drogi do gruntów rolnych. Obecnie prace realizowane są w Liplasie, a kolejnych tygodniach roboty prowadzone będą w Zręczycach, Winiarach, Cichawie i Niewiarowie.

Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przystąpiło 3 wykonawców. Zaproponowane ceny wahały się od 179 997,24zł. do 402 000,00zł. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez firmę „KRUSZ-BUD Piotr Iwulski Roboty Drogowo-Budowlane, 32-007 Zabierzów Bocheński z/s Wola Batorska 2147//21. Prace mają się zakończyć z końcem sierpnia br.

Inf. i foto: UG Gdów

Wieliczka - najnowsze informacje